Ysterberg Voortrekkers ontvang toekennings tydens afsluiting

Die Ysterberg Veldkornetskap Voortrekkers van Thabazimbi, het op 24 November hulle afsluiting van die jaar se aktiwiteite gehad. Tydens die geleentheid het lede toekennings ontvang vir jare diens asook kentekens vir take wat hulle gedurende die jaar voltooi het.

Covid-19 inperking het die Ysterberg Voortrekkers redelik geknou deurdat byeenkomste nie gereeld aangebied kon word nie en het beteken dat van die take wat hulle normaalweg sou verrig het om kentekens te verdien nie soos beplan kon voortgaan nie.

Nogtans het hulle presteer deur van die take virtueel in te dien en moes ouers ook bietjie hand bysit om voorskrifte reguit te voer. Ongelukkig weens die feit dat van die ouers hulle werk weens die inperking verloor het en die kinders as lede van die organisasie moes onttrek.

Ysterberg Diensjare- en graadwiele-toekennings is aan die volgende lede tydens die toekenningsaand oorhandig:

Dit het Ysterberg Voortrekkers nie ontmoedig om tog nuwe lede te verwerf nie en hierdie lede is dan ook tydens die toekenningsfunksie amptelik by die Ysterberg Veldkornetskap ingelyf.

Tydens die Insweringseremonie moes alle nuwe lede as deel van die seremonie, die puntjie van hul sertifikate brand.

Tydens die geleentheid is Ysterberg Veldkornetskap se nuwe bestuurslede, die Heemraadslede asook die Offisiere vir 2022 aan die Voortrekkers voorgestel.

Die Penkop/Drawwertjie leier vir 2022, Raymond Wolfaardt, en die nuwe jeugleier vir 2022, Ananda Pieterse, is ook tydens die geleentheid aangewys.

Ysterberg touwerk spesialisasie

Sommige van die Ysterberg jeuglede het hul touwerk spesialisasie op 30 Oktober 2021 voltooi. Hulle spesialisasie het oor ‘n tydperk van 3 tot 4 jaar gestrek.