Voetspore in Suid-Afrika 2 – Episode 13

Die Gantouwpas oor die Hottentots Holland Berge neem die span na Grabouw, dan na die Morawiese sending by Genadendal. Daarna gaan leer hulle broodbak by Baardskeerdersbos, en vorder uiteindelik tot by Waenhuiskrans. Voetspore in Suid Afrika (2) word afgesluit aan die mees suidelike punt van die Afrika vasteland – Kaap Agulhas.


The team takes the Gantouw Pass to cross the Hottentot Holland mountain range to Grabouw and visits the Moravian Mission at Genadendal. They attend a bread baking course at Baardskeerdersbos. From there the team travels to Waenhuiskrans and concludes Voetspore in South Africa (2) at the southernmost point on the African continent – Cape Agulhas.