TLU SA: Volhoubaarheid van Landbou – Versoek gesprek met Banke

TLU SA het Vrydag 15 Februarie ‘n skrywe aan die Vereniging van Banke Suid-Afrika (BASA) gerig om ‘n gesprek aan te vra rakende kommer oor die volhoubaarheid van landbouproduksie in die land.

“Ons is baie bekommerd oor die gure en langdurige finansiële omstandighede waaronder heelwat van ons landbouers gebuk gaan,” sê Louis Meintjies, die President van TLU SA. “Daar is die laaste paar jaar in veral sekere distrikte deurlopend uiterste klimatologiese omstandighede wat die winsgewendheid van die produsent onder hewige druk plaas.”

Hy sê voorts dat die land besig is om van die beste landbouers in die wêreld af te staan as gevolg van hierdie omstandighede wat heeltemal buite hulle beheer is.

“Die wyse hoe landbou gestruktureer is bring mee dat die risiko van die produksieproses grootliks rondom die primêre produsent (die boer) gesentreer is,” verduidelik hy. “Hulle moet hulle grond as sekuriteit beskikbaar stel ten einde finansiering te bekom.

Indien daar as gevolg van byvoorbeeld droogte nie ‘n opbrengs is nie, dra hulle egter alleen die risiko. Na ‘n paar jaar se misoeste word die situasie vir boere onhoudbaar.

Hulle bly in die skuld by die verskillende finansiële instellings en insetmaatskappye.”
TLU SA doen ‘n beroep op BASA om met die organisasie in gesprek te tree en sodoende die produsente se oorlewing in swaar tye te bespreek.

“TLU SA is van mening dat die hele waardeketting op ‘n ander wyse in die risiko behoort te deel,” sê Meintjes. “In goeie tye kan so ‘n ooreenkoms tot die voordeel van elke skakel in die produksieproses strek terwyl dit in swaar tye sal meehelp om die landbouer in produksie te hou.”