Verskil tussen Digitale en Sosiale Bemarking

Besighede is geneig om hulself te probeer oortuig dat hulle duisende kliënte op die Sosiale Media bereik maar die teendeel is die werklikheid.

2019 Digitale media bemarking 5Daar is ’n verskil tussen Digitale en Sosiale Bemarking. Indien reg aangewend, vorm Sosiale Bemarking ’n groot komponent om jou besigheid Digitaal te bemark.

Digitale Bemarking behels bewusmaking van jou besigheid, jou produk en jou handelsmerk deur ’n Digitale Bemarkings Promosie deur die gebruik van verskeie kanale.
Hierdie kanale sluit ondermeer die Internet, slimfone (soos die meeste fone met Google en ander internet toegangsfasiliteite), e-pos bemarking asook Televisie, Radio en SMS-boodskappe in.

Die meeste besighede gebruik Digitale bemarking as norm aangesien hulle groter vryheid daarmee het deur hul eie webbladsye en advertensies wat hulle na hul kliënte e-pos.
Die groot nadeel hieraan verbonde is dat dit tyd vat om die kliënt te bereik en anders as by Sosiale Bemarking, kry die besigheid geen terugvoering of die e-pos met hulle advertensie wel oopgemaak is nie en nog minder vanaf die ander kanale.

Niemand besoek ’n besigheid se webblad of aanlyn-winkel op soek na spesiale aanbiedinge nie tensy dit dalk Takealot of soortgelyke webbladsye is wat gereeld as deel van hulle bemarking, spesiale aanbiedinge daarop pos. Selfs met ’n aanlyn-winkel moet daar voortdurend e-posse aan die kliënte gestuur word om hulle aan die winkel te herinner.

Die gebruik van Sosiale Media se grootste voordeel is sekerlik die vinnige verspreiding van inligting. Meeste gebruikers is doenig op sosiale media en baie min gebruik e-pos tensy dit korrespondensie behels.
Die internet en sosiale media het dit binne almal se bereik gesit om hulself te bemark. Min besighede doen verder moeite om op te volg of die poging wel suksesvol was of nie.

Baie bemarkers en eienaars van sakeondernemings reken dat deur hulle betrokkenheid by sosiale netwerke of hul eie Sosiale Media bladsy hulle reeds betrokke is om Digitale Bemarking te doen.
Indien die Digitale advertensiemateriaal net so op Facebook gepos word, loop jy die gevaar dat jy dalk strydig met Facebook se eie advertensiebeleid optree en die gevaar loop om verban te word. Buitendien is besighede se sosiale bladsye nie populêre leesstof nie en sosiale media gebruikers besoek dit skaars.

So ’n advertensie kan ook nie ’n effektiewe hupstoot (boost) kry nie aangesien die teenwoordigheid van te veel teks op die advertensie die blootstelling aan meer sosiale verbruikers benadeel en kan dalk deur Facebook afgekeur word.

Digitale bemarking, soos wat Kwêvoël dit aan sy adverteerders bied, behels die plasing van jou totale digitale promosie deur ’n aanlyn promosie van jou handelsmerk, jou digitale advertensie asook ander kanale soos video’s deur die adverteerder verskaf om die produk verder te bemark. Alles ingesluit by die koste van een advertensieplasing.
Kwêvoël gebruik Facebook intensief om die aandag van die sosiale gebruikers te trek en hulle op hierdie manier by die advertensies uit te bring.

Kwêvoël is reeds ’n gevestigde handelsnaam sover dit nuusverskaffing binne die gemeenskap aan betref en is dit gewild onder Facebook gebruikers. Deur die Kwêvoël Nuusbrief word nuus steeds binne die gemeenskap verskaf met die plasing van relevante nuusgebeure met foto’s asook video’s. Om die bladsy meer interaktief te hou word selektiewe plasings gebruik wat nog meer gebruikers na Kwêvoël se blad lok.
Dit is die rede dat Kwêvoël se lesertal, wat reeds by 6 300 per week trek, steeds groei.

Bykans al die kliënte in wie jy sou belangstel om te betrek besit selfone en het dus toegang tot Facebook en Twitter. Dit verseker dat jou potensiële kliënt sosiaal met hul kontakte kan verkeer, inligting kan ruil en terselfdertyd op hoogte bly van wat besighede hul kan bied deur Digitale Bemarking. Dit vergemaklik die kliënt se aankope sonder die ekstra gewig van ’n gedrukte pamflet of koerant wat saam karwei moet word. Binne ’n oogwenk kan een verbruiker die advertensie-pamflet met die spesiale aanbiedinge van byvoorbeeld ’n kruidenierswinkel na ’n ander gebruiker oordra terwyl hulle ’n gesprek voer.

Buiten dat ’n plasing op Kwêvoël se Facebookbladsy jou in kontak met meer as die 6 300 Facebookbladsy-gebruikers bring, kan met ’n hupstoot van R250 ’n moontlike 2000 tot 5000 of meer addisionele gebruikers bereik word wat nie op Kwêvoël se lys van volgelinge is nie. Hierdie teikengroep kan geografies redelik spesifiek bepaal word.

Hoeveel volgelinge het jou besigheid op Facebook en kan jy ooit jou advertensie ’n effektiewe hupstoot op Facebook gee?

Die groot voordeel van ’n advertensie by Kwêvoël is die feit dat die advertensie nie op Sosiale Media gedra word nie, maar digitaal op die Internet op Kwêvoël se Tuisblad.
Deur te klik op die lokfoto of lokbeeld op die Facebookblad word jy direk oorgeplaas na die advertensie soos dit op Kwêvoël se tuisblad verskyn.

Die lokfoto en opskrif is die enigste inligtng wat op Facbook geplaas word. Niemand kan jou inligting kraak nie want daar is geen inligting nie, nie eens ’n kontak nommer of adres nie!

Jy kan nie Sosiale Media ignoreer indien jy in kontak met jou kliënte wil bly nie – Weereens – Hoeveel volgelinge het jy op Sosiale Media?

Die terugvoering wat jy kry van heelwat meer gebruikers is sekerlik beter as die terugvoer, indien enige, wat jy van jou besigheid se volgelinge kry. Hierdie terugvoering asook die aantal besoekers wat jy deur jou plasing by Kwêvoël kry, kan jou help om die statistieke te ontleed om jou diens en produkte asook jou advertensie strategie te verbeter.

Om die publiek te bereik is Sosiale Bemarking die enigste antwoord – Kwêvoël met die grootste ondersteuningsvlak in jou teikengebied is die kortpad hiervoor.
Kwêvoël bied die leser steeds plaaslike, nasionale asook internasionale nuus gratis – daar is geen intekengeld berokke om nuus te lees nie.

2019 Digitale media bemarking 8Die koste van jou digitale bemarking deur die gebruik van Sosiale Media is veel laer, tot so min of laer as 25% van die koste van ander media. Met die hupstote (boost) wat ons aan adverteerders bied skuif ons die lesertal van die spesifiek plasing op van die gewone 6 300 weeklikse volgelinge op tot soveel as 30,000 poste wat weekliks oopgemaak word.

Bestaan daar enige gedrukte advertensieblad of koerant wat dit kan boekstaaf behalwe die woord van die uitgewer of die ABC oplaag sertifikasie wat gebaseer is op ’n eenmalige drukoplaag faktuur elke sesmaande deur die drukkery wat die koerant druk.

Mistasting oor reikwydte van advertensies op sosiale media is ’n nekslag toegedien deur statistieke wat die teendeel bewys het. Sosiale media verseker voete oor jou deurdrumpel indien dit reg aangewend word.

Belangrike komponente sluit in advertensie promosie op Facebook (Hupstote-boost) waar Facebook ook hulle deel van die advertensiekoek kry, die insluiting van die besigheid se tuisblad- en e-posadres wat die opsie oorlaat aan die besigheid om steeds hul eie digitale bemarking te doen met baie meer inligting wat in die addisionele advertensies gedra word.

Met die meeste verbruikers wat daagliks hul slimfone aan hul persoon dra is dit beslis die pad om te volg vir alle toekomstige bemarking. Die feit dat jou advertensiekoste minder as ’n kwart van die plasingskoste in die gedrukte media en steeds goedkoper as enige advertensieblaadjie is, kan nie summier oor die hoof gesien word nie.

37 jaar gelede het Kwêvoël die grondslag vir besighede gelê om hul kliënte deur advertensies te bereik – die ou wa se wiele is pap gery deur nabootsers – Kwêvoël is steeds aktueel en dui met sy aanlyndiens die pas aan vir die nuwe oplewing in nuusdekking en diens aan die besighede deur Digitale Bemarking.