Amptelike Eskom Kragtoevoer aan Thabazimbi deur Speaker-kantoor bevestig

Die kantoor van die Speaker van die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit, het bevestig dat die ure van die onderbroke kragvoorsiening aan die Thabazimbi munisipaliteit steeds is soos wat dit vasgestel is op 13 September 2017.

Hiervolgens word die krag weeksdae, Maandag tot Vrydag, afgesluit van 06:00 tot 08:00 soggens en 17:00 tot 19:30 smiddae.

Naweek word die kragtoevoer Saterdae en Sondae soggens vanaf 08:30 tot 11:00 en smiddae vanaf 15:00 tot 17:30 onderbreek.

Nieteenstaande die onderbrekings wat verlede week geïmplementeer is, is die genoemde onderbrekingstye die amptelike tye wat aan die munisipaliteit voorgelê is.

Intussen sê die Vryheidsfront Plus se Wouter Wessels die VF Plus-lid van die Vrystaatse provinsiale wetgewer dat Suid-Afrika ‘n donker Kersfees binnegaan weens talle munisipaliteite se wanbestuur en die feit dat hulle nie hul betalingsooreenkomste met Eskom nakom nie.

Wessels het na afloop van ‘n gesamentlike finansiële komitee-vergadering in die parlement gesê dat weens Eskom se wanbestuur en munisipaliteite se hoë uitstaande skuld aan Eskom, staar die elektrisiteitsverskaffer bankrotskap in die gesig en die enigste redding, volgens Nasionale Tesourie, is ʼn voorgestelde elektrisiteitsprysverhoging van 19%.

Hy sê dit is duidelik dat munisipaliteite in Suid-Afrika oor die algemeen onvolhoubaar is en dat die probleme nie weens ‘n tekort aan fondse veroorsaak word nie, maar eerder die gevolg is van swak bestuur en ‘n tekort aan politieke wil.

“Die voorgestelde elektrisiteittariefverhoging waarvoor Eskom by die Nasionale Energiereguleerder (NERSA) aansoek gedoen het, sal tot erge verarming en verhoogde wanbetaling lei.

“Die VF Plus beskou dit as onbillik en onaanvaarbaar dat betalende elektrisiteitsverbruikers gestraf word met onbillike tariefverhogings as gevolg van Eskom se wanbestuur.

“Menige munisipaliteit gaan tans gebuk onder beurtkrag weens wanbetaling aan Eskom en baie ander wat nie hul betalingsooreenkomste nakom nie, gaan binnekort ook donkerte ervaar.

“Maluti-a-Phofung (Harrismith) skuld nagenoeg R2 miljard aan Eskom en Matjhabeng (Welkom, Odendaalsrus, Hennenman, Ventersburg) en Emalahleni (Witbank) onderskeidelik nagenoeg R1.3 en R1.07 miljard.

“Suid-Afrikaanse munisipaliteite skuld hul krediteure meer as R43 miljard. Uitstaande debiteure van munisipaliteite beloop R128 miljard en die staat skuld munisipaliteite R7 miljard. Van die 19 munisipaliteite wat wel ‘n surplus toon, kom meer as die helfte nie hul betalingsooreenkoms met Eskom na nie.

“Daar is nie ʼn politieke wil en vermoë by munisipaliteite om hul fondse effektief te bestuur, om debiteure in te vorder en om geld wat geoormerk is vir infrastruktuurprojekte, doeltreffend te bestee nie. Daar is ook geen gevolge vir munisipale bestuurders en amptenare wat hulself aan wanpraktyke skuldig maak nie.

“ʼn Verdere skok is dat die regeringskuld aan munisipaliteite byna R7 miljard bedra, waarvan R363 miljoen en R362 miljoen onderskeidelik aan Emfuleni (Vereeniging, Vanderbijlpark) en Mafikeng in Noordwes verskuldig is.  Die regering dra dus aktief by tot die wanfunksionering van ons land se munisipaliteite.

“Dihlabeng (Bethlehem, Paul Roux, Rosendal, Fouriesburg), Mantsopa (Ladybrand, Tweespruit), Moqhaka (Kroonstad, Viljoenskroon, Steynsrus) en Nketoana (Reitz, Petrus Steyn, Lindley, Arlington), is van die munisipaliteite wat glad nie ondertekende afbetalingsooreenkomste met Eskom nakom nie. Ander sondebokke sluit in Modimolle en Mookgopong (Limpopo), Phokwane en Nama Khoi (Noord-Kaap), Naledi en Kgetelengrivier (Noordwes), Albert Luthuli en Govan Mbeki (Mpumalanga) en vele meer.

“Die ANC en die bestuur van hierdie munisipaliteite het geen erns met hul belangrike taak nie. Hulle is veronderstel om belastingbetalers waarde vir hul geld te gee deur toe te sien dat daar behoorlike bestuur, dienslewering en instandhouding van infrastruktuur is.

“Dit gebeur nie omdat kaders eerder die staatskas besteel. Die tekort aan politieke wil om behoorlike bestuur toe te pas, onbevoegdheid, kaderontplooiing en die algemene argeloosheid van die ANC het nou sy tol geëis op plaaslike regering en die verval is oral te sien,” het Wessels gesê.

Die Thabazimbi Sakekamer en Thabazimbi Belastingbetalersvereeniging het Woensdag 15 November, ‘n verdere vergadering met hul regspan gehad om beëdigde verklarings af te handel sodat dit op die Respondent in die saak – Eskom – gedien kan word. Die hofdatum sal aan die Thabazimbi gemeenskap gekommunikeer word sodra hulle dit ontvang.

Hier volg die kommunikasie wat die Thabazimbi Sakekamer en Belastingsvereniging aan die gemeenskap van Thabazimbi gerig het.

Dear Business Owner / Resident,

This serves as a quick update on our ongoing action against the interrupted supply of electricity to our town.

On Thursday, 9 November 2017 a letter by our legal team was sent to Eskom requesting that our electricity supply be restored. The basis for our request was outlined in the letter.

On Friday, 10 November 2017 Eskom provided a written reply and argued that the basis of our request is not recognized and therefore they will continue with the interrupted supply of electricity to our town.

On Sunday, 12 November 2017 Eskom did however communicate to the local municipality that they will cut back on the two additional hours that were imposed over the last week. That cut back came into effect from Sunday evening.

The Thabazimbi Business Chamber and Thabazimbi Resident Association are continuing with the preparation of court papers to continue our argument against the interrupted supply of electricity to our town.

We are working around the clock to gather relevant information and prepare our submission. Thank you to every person that has made time to write their statements and contribute to the action as per out previous communication.

We are also awaiting a meeting date from the MEC Limpopo Treasury and other role players as the second part to our efforts.

We will share more detail as matters unfold, but please respect the process and our ability to share more information at this stage. We are focusing all our energy on the court application at this time.

Geagte Besigheidseienaar / Inwoner,

Hierdie dien as ‘n kort opsomming van ons deurlopende aksie teen die onderbroke voorsiening van elektrisiteit aan ons dorp.

Op Donderdag, 9 November 2017 is ‘n brief deur ons regspan aan Eskom gestuur waarin ons versoek dat die kragvoorsiening herstel word. Die basis van ons versoek is in die brief uitgelê.

Op Vrydag, 10 November 2017 het Eskom ‘n geskrewe antwoord op ons versoek gestuur en geargumenteer dat die basis van ons versoek nie erken word nie en dat hulle voort sal gaan met onderbroke voorsiening van elektrisiteit aan ons dorp.

Op Sondag, 12 November 2017 het Eskom wel aan die munisipaliteit gekommunikeer dat hul die twee addisionele ure wat gehef was oor die laaste week sal terugsny. Die aksie het in werking gekom Sondagaand.

Die Thabazimbi Sakekamer en Thabazimbi Belastingbetalersvereeniging gaan onverpoosd voort met hul voorbereiding van hofstukke om teen die onderbroke voorsiening van elektrisiteit aan ons dorp te argumenteer.

Ons werk om die horlosie om relevante inligting te bekom en ons hofstuk voor te berei . Dankie aan elke persoon wat tyd gemaak het om hul verklarings te skryf en bygedra het tot die aksie soos in ons vorige kommunikasie versoek was.

Ons wag ook op ‘n datum vir ‘n vergadering met die LUR Limpopo Tesourie en ander rolspelers as die tweede deel tot ons pogings.

Ons sal meer inligting deel soos die saak ontwikkel, maar respekteer asseblief die proses en ons vermoë om meer inligting op die stadium te deel. Ons fokus al ons energie op die hofaansoek op die stadium.

Vriendelike groete / Kind regards

Voorsitter / Chairman – Jacques Blaauw
Cell 083 303 9230