Helfte van Suid-Afrika se bevolking tot armoede verdoem

Suid-Afrika se swak ekonomiese groei, hoë werkloosheidsyfer, huishoudings se groeiende afhanklikheid van krediet en onsekerheid oor die staatsbeleid, is 30,4 miljoen mense, die helfte van die bevolking, sedert 2011 tot 2015 tot armoede verdoem. Dit, nieteenstaande die verbeterde toegang tot dienste en fasiliteite.

Syfers wat deur Statistiek SA vrygestel is toon dat 13 miljoen Suid-Afrikaners in die kategorie van uiterste armoede leef, 1 miljoen meer as in 2011, waar mense op ‘n maandelikse inkomste van R441 moet oorleef.

Die hoof ekonoom van Investec, Annabel Bishop sê dat die land slegs die stryd teen armoede kan wen indien besigheidsvertroue verbeter en daar ekonomiese groei is. Sy reken dat Suid-Afrika benodig ‘n groeikoers van tussen 5% en 7% maar dat hierdie versnelde groei die effektiewe doeltreffendheid en die daarstelling van ‘n besigheids-vriendelike beleid deur die regering verg.

Die Rand Merchant Bank en die Buro vir Ekonomiese Besigheids Navorsing se vertroue indeks vir die tweede kwartaal sê dat besigheidsvertroue tot vlakke wat laas tydens die 2009 finansiële krisis ervaar is, geval het.

Alhoewel die skuld-tot-beskikbare inkomste aan die afneem is, is die skuldvlak steeds hoog en veroorsaak dit probleme met die finansiële stabiliteit van huishoudings.