Wees verantwoordelik en sê wie is die diewe: Maimane daag die President uit

Die leier van die Demokratiese Alliansie, Mmusi Maimane, het President Jacob Zuma gemaan om op te hou met sy onverantwoordelike gedrag en diegene rapporteer wat hy sê die diewe is wat van die regering steel. Dit volg op die president se opmerking aangaande korrupsie waar hy gesê het: “Hulle sê Zuma steel terwyl hulle self die grootste diewe is. Hulle het my telkens ondersoek maar kan niks vind nie omdat ek niks gedoen het nie. Indien hulle wel iets sou vind dan sou dit verby met my wees. Hulle is die diewe, en ek weet dat hulle steel. Ek kyk maar net toe. Ek ken hulle.”

Die DA leier het aangevoer dat mnr Zuma as president ‘n wettige verpligting het om die gereg in te lig aangaande hierdie persone wat volgens hom die diewe is. “Dit wil voorkom asof President Zuma glo dat hy kwytskelding geniet op grond van Afdelings 34(1) en (2) op die Wet op die Voorkoming en Bestryding van Korrupte Aktiwiteite, om hierdie persone se name bekend te maak aan die SAPD. Indien President Zuma nie hierdie inligting bekend wil maak om politieke redes nie, ondermyn hy die geveg teen die uitwissing van korrupsie en maak dit hom ‘n medepligtige in hierdie misdaad.

“Dit is onverantwoordelik en onwettig dat die President van die land oor inligting beskik aangaande korrupsie en lê nie hierdie inligting voor aan diegene wat gemagtig is om die ondersoek te doen en die skuldiges te vervolg nie. Dis is egter nie verbasend nie aangesien President Zuma duidelik toon dat hy geen begrip het van die negatiewe invloed van korrupsie nie. Hierdie is dieselfde man wat reken dat korrupsie ‘n Westerse konsep van misdaad is waar daar geen slagoffers is nie”, sê Maimane

Na aanleiding van bogenoemde het hy verwys na die aanklagte wat hy teen President Zuma gemaak het in terme van die Wet op die Voorkoming en Bevegting van Korrupte Aktiwiteite. Hy het die SAPD versoek om hul ondersoek uit te brei om ook diegene in te sluit waarop die President aanspraak maak dat hy hulle ken as die mense wat steel.

“Met elke dag wat verby gaan, bewys president Zuma deurentyd dat hy nie geskik is om die President van Suid-Afrika te wees nie. Hy is bevooroordeeld en bring die staat in gedrang deur die ondermyning van sleutel staats-agentskappe.”

Maimane het afgesluit deur te sê dat die DA sal aanhou om teen korrupsie en diegene wat in hierdie agterbakse dade betrokke is te beveg, aangesien dit neerkom op gesteelde geleenthede vir Suid-Afrikaners.