Tyd vir Thabazimbi om aan te beweeg – Time for Thabazimbi to move forward

THABAZIMBI – Die DA Limpopo het in ‘n mediavrystelling die nuutverkose burgemeester van die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit, me Midah Moselane (Thabazimbi Inwonersvereniging), die munisipale Speaker, dr Bertie Joubert (DA) en die Hoofsweep, mnr Piet Strydom, gelukgewens met hul aanstellings.

Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit het Woensdag hulle inhuldigings raadsvergadering gehou waartydens die speaker, die hoofsweep en die burgemeester verkies is.

Desiree van der Walt, DA woordvoerder: onderwys in Limpopo, sê dat die DA het die munisipaliteit gewen na ‘n ooreenkoms met die EFF, die Vryheidsfront Plus en die Thabazimbi Inwoners Assosiasie (TRA) om vir die DA te stem.

Thabazimbi was vir ‘n geruime tyd onder ANC bewind blootgestel aan korrupsie, finansiële wanbestuur en tender ongeruimdhede wat gelei het tot verslegtende diensverskaffing en werkloosheid. Die DA sê dat die Thabazimbi munisipaliteit, wat boonop onder administrasie geplaas is, oor ‘n lang tydperk sy inwoners versaak het.

Die nuwe munisipale bestuur erf groot uitdagings, wat mettertyd oorkom sal word, maar beloof dat alles in hul vermoë gedoen sal word om diensverskaffing aan die armes te verbeter en die munisipaliteit op sy kop sal keer. Hierdie regering sal sy mense altyd eerste stel.

Die DA het ook ‘n paar top prioriteite uitgelig waarop gekonsentreer sal word naamlik:
Die daarstelling van oop en deursigtige tenderprosesse
Beheer te implementeer wat verantwoordelike finansiële bestuur sal verseker
Werk maak van die swak dienslewering om sodoende inwoners se lewensgehalte te verbeter
‘n Bestekopname doen van die vaardigheidsvlakke om te verseker dat professionele en bevoegde munisipale dienste kwaliteit dienslewering tot gevolg sal hê
Beleggings aan te moedig waardeur werkgeleenthede geskep kan word, veral onder die jeug
‘n Beleid van zero toleransie te aanvaar ten opsigte van korrupsie
‘n Deeglike ondersoek instel aangaande die finansiële posisie van die munisipaliteit en deur middel van die begroting aanpassings te maak om dienslewering te verseker
Die daarstelling van ‘n “EPWP” proses om produktiwiteit te bevorder
Die aanstelling van ‘n doelgerigte en professionele uitvoerende beampte wat sy werk doen tot die beswil van die inwoners.

Die mediaverklaring word afgesluit deur daarop te wys dat voorafgaande absoluut noodsaaklik is om verandering te weeg te bring en daardeur korrupsie te beëindig, beter dienslewering asook werkverskaffing tot voordeel van sy inwoners daar te stel.

THABAZIMBI – In a media release issued by the DA in Limpopo, they congratulates the newly elected Mayor for Thabazimbi Local Municipality, Ms Midah Moselane (Thabazimbi Residents Association), Municipal Speaker, Dr Bertie Joubert (DA) and Chief Whip, Mr Piet “Oom Piet” Strydom (DA).

On Wednesday the Thabazimbi local municipality held its inaugural council meeting, during which the speaker, chief whip and mayor were elected.
The DA’s Desiree van der Walt, the party’s education spokeswoman in Limpopo, said the DA had won the municipality after reaching an agreement with the EFF, the Freedom Front Plus and the Thabazimbi Residents Association (TRA) to vote with the DA.

Thabazimbi has been plagued by corruption, fiscal mismanagement, and tender irregularities, resulting in worsening service delivery and high unemployment. The municipality, currently under administration, has for too long let the people down.

“The new government inherits major challenges, which will take time to fix. But we will ensure that we do everything possible to improve service delivery to the poor, and turn the municipality around. This must be a government that always puts the people first.”

To do this, the DA will concentrate on the top priorities which are:
Set up transparent and open tender processes
Implement controls that ensure responsible fiscal management
Accelerate pro-poor service delivery to improve people’s livelihoods
Carry out Skills Audit to ensure a professional and competent municipal civil service that ensures quality service delivery
Boost investment that would create jobs, especially amongst the youth
Adopt a zero tolerance on corruption
Investigate the financial position of the municipality and make use of adjustment budget opportunity to realign budget to ensure service delivery
Ensure a fair EPWP process, that is able to boost jobs
Appoint a fit-for-purpose and professional executive that will always govern in the best interests of the people.

The media release concluded by saying that this is the best way to bring about the change that will stop corruption, deliver better services, and create jobs. This is what is needed to move Thabazimbi forward again.