Sê maar net niks

comment
Met Kwêvoël wat sy drukkery moes sluit omdat dit nie meer ekonomies haalbaar was om die drukperse te bedryf nie, asook die tekort aan goedkoper papier was daar eenvoudig nie ’n ander opsie om te neem nie.
Hierdie is dus die eerste uitgawe wat net in digitale formaat beskikbaar gaan wees. Ons bedank dan ook die talle lesers wat boodskappies gestuur het en sterkte toegewens het. Dit word baie waardeer.
Daar is seker nie ’n besigheid in Thabazimbi wat nie finansieel sukkel nie. Dit kan duidelik gesien word met die afname in advertensies, veral die einde van verlede jaar en die begin van die jaar.
Die lewe gaan aan en mens kan nie briek aandraai nie. Die Kwêvoël brandmerk het reg van die begin af groot byval onder die inwoners van Thabazimbi en omgewing geniet en het dit ook ’n huishoudelike naam geword. Planne word beraam om die branding uit te bou. Hou maar gerus ons webblad dop vir die aankondiging van die reeks produkte wat beskikbaar sal wees onder die Kwêvoël branding.

Kwêvoël had to close its printing shop due to the fact that it was no more a viable asset. Including the fact that there is a shortage of paper in the format required, there was just no other option.
This is the official first edition in digital format.
We thank our readers for all the messages of encouragement received. We deeply appreciate it.
I believe that quite a number of businesses are hit by the poor economical performance of South Africa. This was already visible in the poor advertising by local business towards the end of last year and the beginning of this year.
However – life carries on and there is no stopping the bus. The Kwêvoël branding was quite popular and accepted by the community where it became a household name. Plans are in the pipeline to expand this branding. Keep your eyes on the Kwêvoël web page to see wat is to offer with the Kwêvoël branding.