NG Kers Nagmaal

THABAZIMBI – Dit was ‘n baie geslaagde Kersnagmaal by die NG Kerk Thabazimbi Woensdag, 3 Desember, dr Tinus het uit Johannes 1:1 – 14 gelees, “die Lig het gekom” was die tema.
Die Nagmaal is in die kerk bedien nadat daar ook by Tambotie Nagmaal bedien is en etes afgegee is.. Feitlik al die 80+ lidmate was daar wat toe ook hulle geskenke gekry het.
Die wat agv siekte nie daar was nie word in ons gebede gedra. Ons waardeer die liefde wat die vrolike groep bejaardes saai.
Na die Nagmaal is almal wat die diens bygewoon het ‘n heerlike ete in die
saal bedien:
Bobotie, piesangslaai en broodrolletjies.
Wil net baie dankie sê aan die NG Gemeente van Thabazimbi en die Aliza-Aviela bedieningdames: Hester Botha, Biebies Oelofse, Kobie Coetzee, Ronel Joubert, Caroline Mathewson, Martie Smit, Annetjie Meintjies en Annelise Kotzé.

Arto & Anna Fuls.
Arto & Anna Fuls en Hannes Fourie.
Aggie Vos en Hantie Steenekamp.
Aggie Vos en Hantie Steenekamp.
Yvonne & Boet v Niekerk oom Boet verjaar 6 Desember.
Yvonne & Boet v Niekerk oom Boet verjaar 6 Desember.