Wen-wen plan vir Steenbokpanmyn

Deur Elana Greyling

 

Plaaslike mynmaatskappy Resource Generation (Resgen SA) het aan die einde van 2011 ‘n ooreenkoms onderteken met die Lephalale Munisipaliteit vir die bou van nuwe rioolwerke in Marapong.

Dit het ‘n wen-wen oplossing tot gevolg wat beide die Marapong-inwoners en Steenbokpan boere ‘n sug van verligting laat slaak.

Die rioolwerke sal, met voltooiing, ‘n groot diens lewer aan die Marapong-gemeenskap en die risiko van omgewingsbesoedeling deur onbehandelde rioolwater verminder. In ruil hiervoor, sal die behandelde water aan Resgen SA se Boikarabelo myn voorsien word, met tussen 4 tot 16 Mega liters water om in die mynproses gebruik te word. Die water sal via ‘n nuwe pyplyn vir 68 km na die myn gepomp word.

“Ons is natuurlik verlig dat boere se grondwater of boere se kwota uit die Mokolodam nie deur hierdie myn ook bedreig sal word nie. Dit beteken egter nie dat ons die mynbou-ontwikkelings goedsmoeds aanvaar nie,” se Agri SA Limpopo president, Francois van den Berg. “Die rioolwerke kan die probleme in Marapong oplos, mits dit verantwoordelik bestuur word en deurentyd

gemonitor word om te verseker, geen besoedeling vind in Marapong plaas nie. Dis ook belangrik dat die kwaliteit van gesuiwerde water gemonitor word om besoedeling van grond en grondwater in die Steenbokpan-omgewing te voorkom.”

Hierdie ooreenkoms volg op twee jaar se suksesvolle onderhandelings en beplanning met die plaaslike munisipaliteit. “Volgens hierdie ooreenkoms sal ons die gemeenskap voorsien van broodnodige infrastruktuur en terselfdertyd ‘n waterbron vir die ontwikkeling van ons myn verseker,” sê Paul Jury, Resgen se besturende direkteur. Die maatskappy het die tender

laat in 2011 ontvang om die rioolwerke te bou en te onderhou.

Die konstruksie van die rioolwerke kan slegs begin word wanneer Resgen die nodige watergebruikerslisensie van die Departement van Waterwese ontvang.

“ Ons verwag binnekort goedkeuring van ons lisensie-aansoeke. Volgens wet mag ons nie begin om die gebied skoon te maak of met konstruksie begin voor ons nie in besit is van hierdie lisensies nie,” voeg Jury by. “Ons is gereed om die daad by die woord te voeg,” sê Resgen SA se Algemene bestuurder, Hennie van den Aardweg, “maar ongelukkig neem die lisensiëring baie tyd. Die watergebruikerslisensie kan byvoorbeeld tot ‘n jaar neem om uitgereik te word!” As alle tydlyne gevolg word, sal die rioolwerke operasioneel wees teen Januarie 2014.

Resgen SA sal verantwoordelik wees vir die befondsing van die konstruksie en die onderhoud tot die oorhandiging aan die plaaslike munisipaliteit na ‘n jaar. Van die oordragdatum, sal Resgen voorgaan om te betaal vir die onderhoud en bedryfskoste, insluitende versekering vir die 30 jaar termyn van die ooreenkoms. Die totale waarde van die ontwikkeling van die geaktiveerde riool behandelingswerke en afval hanteringsfasiliteite word beraam teen R 160 miljoen.

“Dit is die eerste van vele aktiwiteite wat ons vir die Limpopo-gemeenskappe beplan. Ons verwag om vir die volgende 30 jaar hier te opereer en dit is daarom krities dat ons ‘n goeie verhouding opbou met die gemeenskap,” sê Jury. Die lewensduur van die myn kan tot ‘n eeu strek.

Volgens me Maria Couquet, waarnemende munisipale bestuurder van Lephalale, is hulle verheug oor Resgen se betrokkenheid by die gemeenskap en die feit dat hulle bereid is om te help dra aan die immer groeiende las van ontwikkeling in die gebied.

Die maatskappy beplan om ‘n geraamde 733 plaaslike werkers aan te stel en op te lei. Dit is wel bekend dat Limpopo, saam met die Oos Kaap en Vrystaat, een van die armste provinsies in Suid-Afrika is.