30 Hengelaars katrol vir Huis Immergroen

Jarques Swart het die prys ontvang vir die vang van ‘n vreemde spesies.

THABAZIMBI – Die Jabulani Hengelkompetisie wat op Saterdag 16 Oktober plaasgevind het, het fondse ten bedrae van R10000 ingesamel.

Volgens die organiseerders was die vis redelik skaars en wonder hul tong-in-die-kies of die rugby enigiets daarmee te make het.

Desnieteenstaande het die hengelaars se entoesiasme glad nie skipbreuk gely nie. Pryse is oorhandig aan Gerhardt Bronkhorst vir die grootste barber en die kleinste vissie, Dawie Snyman vir die swaarste sak, Jarcues Swart vir die vang van ‘n vreemde spesie en Ananda Lategan vir die beste junior hengelaar.

Die fondinsamelingskomitee bedank almal wat aan die kompetisie deelgeneem het asook al die borge vir hul bydrae. ‘n Spesiale dank aan Jaco du Toit vir die beskikbaarstelling van sy plaas waar die kompetisie gehou was.