Geskiedenis herskryf: Toekomstige verpligte vak

Luidens gerugte in die media beplan die Departement van Basies Onderwys vir die daarstelling van ’n nuwe kurrikulum vir geskiedenis. Geskiedenis sal dan ook ’n verpligte vak wees vir Grade 10 tot 12.

Volgens die minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga, is raadgewende geskiedskrywers, argeoloë, taalkundiges, navorsers en akademici betrek by hierdie projek wat sy uitgelig het as ’n totale herskrywing van die geskiedenis.

Volgens Motshekga is die huidige geskiedenis onaanvaarbaar en moet dit herskryf word.

Die departement moet nog die fondse vir nuwe handleidings vind en onderwysers sal her opgelei moet word.

Motshekga het verder genoem dat die departement van Basiese Onderwys ook voortgaan met planne om moedertaalonderrig deur te voer sodat leerlinge in hul eie taal kan studeer en eksamens aflê.

Sy het verwys na skole in die Oos-Kaap waar 2024 skole reeds tweetalig is met IsiXosa en Sesotho wat verby die fondasie fase as onderrigtale gebruik word.

Die departement gaan ook nog hierdie jaar proeflopies doen met nuwe vakke wat aangebied gaan word. Dit sluit in entrepreneurskap, kodering en robotkunde.

Op nasionale vlak sal 540 skole gemonitor word waar entrepreneurskap as verpligte vak aangebied word. Vanaf 2024 sal hierdie vak amptelik deel van die kurrikulum uitmaak.

Volgens die departement is kodering en robotkunde daarop gemik om aan leerlinge riglyne te gee en voor te berei om probleme op te los, krities te dink, as groep saam te werk asook kreatiwiteit te bevorder om in die digitale- en inligting-gedrewe wêreld te funksioneer.

Read More