ATKV KunsteGrot Kunste Skryfkuns Kompetisie 2021 – Inskrywings ingewag

Inskrywings word ingewag vir vanjaar se Thabazimbi ATKV KunsteGrot Kunste Skryfkuns Kompetisie.

Hierdie kompetisie het veral verlede jaar baie veld gewen met bykans 100 inskrywings wat ontvang is waarvan heelwat inskrywings van buite Thabazimbi was. Die Volwasse afdeling was veral goed ondersteun met ’n totaal van 36 inskrywings wat bestaan het uit 19 gedigte, 7 prosastukke en 10 kortverhale. Hiervan was twee wenners en vier naaswenners van buite die grense van Thabazimbi.

Die paneel van onafhanklike beoordelaars at deur die ATKV aangewys is het goeie opbouende kommentaar gelewer oor die hoë gehalte van inskrywings wat hulle beoordeel het.

Inskrywings sluit 31 Augustus 2021, sit sommer dadelik skouer aan die wiel.

Die kompetisie word in twee kategorieë aangebied naamlik Afrikaanse Poësie en Kortkuns

Voorsiening word gemaak vir drie afdelings:
Afdeling A – Laerskole (drie onderafdelings: Gr1 tot Gr3; Gr4 en Gr5 en Gr6 en Gr7).
Afdeling B – Hoërskole (twee onderafdelings: Gr8 tot Gr10 en Gr11 en Gr12) en
Afdeling C – Volwassenes.

Deelnemers kan in beide kategorieë deelneem en ’n maksimum van drie inskrywings word per deelnemer toegelaat. Elke inskrywing moet deur sy eie inskrywingsvorm vergesel wees.

Die volgende geld ten opsigte van die lengte van inskrywings:
Gedig – Geen beperking op vorm of lengte nie
Prosa/Sketse – 500 woorde
Kortverhale – 3500 woorde (ongeveer 3 folio’s)

Laerskool leerlinge kan hulle materiaal in netjiese leesbare skrif of getik indien, terwyl hoërskool leerlinge en volwassenes se werk netjies getik moet wees.

Die inskryfvorm wat elke inskrywing moet vergesel sal as waarborg dien dat dit die persoon se eie werk is. Leerlinge word hierin deur hul ouers of voog bygestaan.
Inskrywingsfooi beloop R30 per inskrywing.
Sluitingsdatum van die inskrywings is 31 Augustus 2020.

Alle inskrywings plus inskrywingsfooi kan in ’n toegeplakte A4 of A5 koevert ingehandig word by Rita Volschenk by die KunsteGrot.
Aanlyn inskrywings kan per e-pos aan rivo@kunstegrot.co.za gestuur word terwyl Inbetalings per EFT by Capitec Bank, Thabazimbi – Spaarrekeningnr: Kunste Eisteddfod 1398624630 – Takkode: 470010 gemaak word. Gebruik Naam en Skryfkuns as verwysing wanneer inbetaling gedoen word. Inskrywingsvorms is op aanvraag beskikbaar by rivo@kunstegrot.co.za

Alle inskrywings sal uiters vertroulik hanteer word en beoordeling word deur onafhanklike bekwame en erkende beoordelaars gedoen.

Toekennings:

Afdelings A en B: (Beide Kategorieë)
Sertifikate: – Wenner, Naaswenner en Derdeplek per Graad asook ’n medalje aan die Graadwenner.
Trofee: – Afdeling A: Algehele wenner per onderafdeling Gr1-3; 4-5; en 6-7.
Pryse: –
Afdeling B: Algehele wenner per onderafdeling Gr8-9 en 10-12.
Afdeling C: Sertifikate – eerste vyf plekke; Medalje – wenner van afdeling; Pryse – Wenner en Naaswener.
Deelname sertifikate aan al die ander deelnemers.

Vir meer inligting en navrae, kontak Rita Volschenk van die KunsteGrot by 083 744 8559.