Politieke Party-ondersteuner ontwrig Wyk 2 komiteestigtingsvergadering

Die wykskomiteestigtingsvergadering vir Wyk 2 van die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit wat Dinsdag 8 Desember 2020 in die Kumba Bioskoopsaal op Thabazimbi gehou is, is deur ‘n persoon, wat as ANC-lid geïdentifiseer is, en ‘n handjievol van sy aanhangers vanuit Rooiberg ontwrig.

Die vergadering het op daardie stadium reeds laat begin nadat geleentheid aan inwoners van Rooiberg gebied is om ook die vergadering by te woon nadat die bus waarin hulle gereis het ‘n uur lank vertraag is.

Volgens ‘n verklaring deur die Kantoor van die Speaker van die Thabazimbi Munisipale Raad, het die ANC lid en sy ondersteuners luidkeels protes aangeteken teen die manier hoe die vergadering gehou word.

Die lid is na ‘n onderonsie deur ander Rooiberg-inwoners uit die saal verwyder, maar hy het daarna weer teruggekeer om verder amok te maak.

Die vergadering is verdaag aangesien die ontwrigting van so ‘n aard was dat die verkiesing nie verder kon plaasvind nie. Baie inwoners was ontsteld oor die manier van optrede deur die ANC-lede aangesien wykskomitees veronderstel is om apolities te wees.

Die Kantoor van die Speaker sê verder in die verklaring dat daar op hierdie stadium nie ‘n oplossing vir die huidige situasie is nie, aangesien ‘n volgende stigtingsvergadering op dieselfde manier ontwrig kan word.

“Indien die leierskap van politieke partye nie met ‘n werkbare voorstel van samewerking vorendag kom nie, en/of wanordelike lede dissiplineer nie, gaan hierdie optrede in toekomstige vergaderings herhaal word.”

Die plaaslike verkiesing vind volgende jaar plaas, waartydens alle bestaande wykskomitees outomaties ontbind word, wat die vraag laat ontstaan of dit die moeite werd is om voort te gaan met die verkiesing van ‘n wykskomitee vir Wyk 2.

Die wyksraadslid van Wyk 2, Raadslid Tokkie Swanepoel van die Demokratiese Alliansie, is einde verlede jaar tydens ‘n tussenverkiesing as Raadslid vir die wyk verkies. Die wykskomitee sou vroeër hierdie jaar verkies word, maar weens die Covid-19 pandemie-inperking en ander munisipale verpligtings, onder andere die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan, kon die verkiesing van die wykskomitee nie vroeër gehou word nie.

Die Kantoor van die Speaker, raadslid Swanepoel en die munisipaliteit het laat blyk dat hulle dankbaar is vir die inwoners van Thabazimbi en Rooiberg wat vir die regte redes die vergadering bygewoon het.