Net èèn nuusberig is nodig as bewys dat die Sirkus voortgaan

Dinsdagaand, 24 November 2020, het een van die bekende radiostasies tydens ’n nuusbulletin getoon dat daar geen einde gaan kom aan die sirkus wat hierdie land 26 jaar gelede getref het toe die ANC bewind by die destydse heersende party oorgeneem het nie.

Daar was slegs drie berigte tydens die 7 uur bulletin uitgesaai. Berigte wat toon dat die volgehoue barbaarsheid van Afrika, die geldsug en korrupsie van kaders, ministers en tenderpreneurs en die onbeholpenheid van die ANC regering in sy poging om werk te skep steeds voortleef in die tradisie van die res van Afrika en veral sy regeerders.

Dit wat kan lei tot die verryking van die land se vakkundige basis, waar daar ’n werklike behoefte bestaan, is steeds afwesig en floreer in die “demokratiese Suid-Afrika van die ANC”.

Om by die eerste berig te begin. Solank as die man tradisioneel as die absolute hoof van ’n huishouding of verhouding beskou word sal die mishandeling teen vroue en kinders steeds ’n groot probleem bly.

Die berig het verwys na ’n 2-jarige dogtertjie wat dood is nadat sy ondermeer seksueel aangerand is. Die 17-jarige ma van Diepkloof het die kind eers twee dae na die voorval na die Baragwanath Hospitaal in Gauteng geneem waar sy met ernstige gesigbeserings opgeneem is. Toe die dokter die kind ondersoek het hy gevind dat daar seksuele penetrasie plaasgevind het en hy het die polisie ontbied.

Die kind is dood en die 30-jarige vriend van die 17-jarige meisie, is saam met die ma aangekla van erge aanranding

Die tweede berig het ’n stemnota bevat waar ’n minister opgewonde die nuus bekend maak dat etlike miljarde rande deur die Suid-Afrikaanse regering begroot gaan word om ’n entstof teen die Covid-19 virus te ontwikkel.

Natuurlik gaan die minister opgewonde hieroor wees. Nie oor die feit dat Suid-Afrika beslis nie meer oor die wetenskaplikes van vroeër beskik om so iets te ontwikkel nie, maar oor die feit dat geld wat deur belastingbetalers betaal word, nou weereens geskuif kan word om ministers, kaders en tenderpreneur te bevoordeel. Almal weet dat hierdie fondse maar eintlik net bestem is om in ’n donkergat-sak te verdwyn. Met drie farmaseutiese groepe wat betrokke gaan wees is daar soveel meer spasie vir tenderpreneurs om dit te doen waarmee hulle baie goed is, naamlik om die grootste finansiële voordeel vir hulself daar uit te trek. Mens hoef maar net te verwys na die chaos met die toekenning van tenders vir beskermde en voorkomende toerusting en middels tydens die Covid-19 pandemie. Baie van die sogenaamde saniteerders kon net sowel in ’n agterplaas êrens in Soweto vervaardig word en dit direk daarvandaan bemark sonder dat enige vrae gevra word.

Die derde berig handel oor die feit dat duisende gemeenskap-gesondheidswerkers gaan staak aangesien hulle daarop aandring dat hulle “tydelike”-werkstatus na “permanent moet” verander.

Hierdie werkers is tien teen een deel van die wat die minimum opleiding het en wat tydens die Covid-19 Pandemie aangestel is om temperatuurlesings van moontlike gevalle en neus-monsters te neem tydens Covid-19 toetsing asook die dergelike ander take waar hulle aangewend word.

Die bewyse is daar dat die regerende party geen beheer oor werkskepping het nie. Dit is in elk geval geen regering se taak is nie,

Daar is geen manier dat hierdie werkgeleentheid ooit in ’n produktiewe voltydse werk omskep kan word nie – mens kan maar weet dat die regering wel ’n manier sal vind, kyk maar net wat het met die status van die huis-hulp gebeur.

Minimum geletterdheid neig tot minimum redenasievermoë daarom reken hierdie werkers dat dit nou die regering se taak is om te sorg dat hulle maandeliks ’n salaris sal ontvang aangesien hulle nie die hele konsep rondom “tydelike werker” verstaan nie. Die werk is tydelik want daar is geen waarborg dat die werk oor ’n maand of twee kan wegval en nie meer beskikbaar gaan wees nie.

As jy as on- of semi-geskoolde werker moet staak om jou bevoegdheid of onmisbaarheid te bewys, word die hele beginsel van produktiwiteit en jou erns om ’n inkomste te verdien weerspreek – jy as tydelike werker is jy maklik vervangbaar.

Dieselfde geld vir die duisende hulp-werkers wat die ANC wil aanstel in die onderwys en waar ook al om werk te skep vir die werkloses. Die grootste rede vir werkloosheid is gebrekkige tersiêre of vakkundige opleiding, of die totale afwesigheid daarvan. Hierdie hulp-werkers gaan een of ander tyd ook ’n plafon van onbevoegdheid bereik waarna hy totaal nutteloos vir die samelewing gaan wees.

Sorg dat die mense behoorlik opgelei word om ’n produktiewe rol in die samelewing te speel. Dit het ’n groot invloed op jou “vervangbaarheid”.

Die enigste rol wat die regerende party moet vertolk is om redelike belasting- en arbeider-wetgewing daar te stel om te verseker dat die ekonomie en veral die kleinsakesektor sy rol kan vervul om as die grootste werkskepper te groei en sodoende werkloosheid te bekamp.

Daardeur word buitelandse beleggers gelok om te investeer en kan die ekonomie groei. Geen welsynstaat kan bestaan sonder ’n gesonde en sterk groeiende ekonomie nie. ’n Ekonomie wat deur ’n gesonde ekonomiese beleid en regering ondersteun word.

Beslis nie met ’n korrupte spul ministers en kaders wat elke moontlikheid om geld, wat tot voordeel van die land aangewend moet word, op ’n korrupte manier te bekom om hulself, vriende en familie te verryk nie.

Die ANC is besig om weereens die toekoms van hul verlore jeug by hulle te steel – dit sonder dat apartheid enige aandeel hierby het.

Kommentaar deur: Pieter Coetzee – Redakteur: Kwêvoël