TLU SA neem ferm standpunt oor beveiliging van Suid-Afrikaners

TLU SA sê in ‘n mediaverklaring dat dit duidelik is dat die Suid-Afrikaanse regering onbekwaam of onwillig is om die land se inwoners te beskerm. Oor hierdie rede gaan TLU SA wetgewing ondersteun wat Suid-Afrikaners die basiese geleentheid gun om vir hulle eie veiligheid en sekuriteit te sorg.

“Ons sien die regering se onvermoë om ons te beskerm in elke deel van die samelewing,” sê Henry Geldenhuys, die president van TLU SA. “Suid-Afrikaners is onveilig by die huis, by die werk, in die strate, met vakansie, in die stad, in dorpe, op die platteland en op plase.

“Die meerderheid Suid-Afrikaners leef in vrees en kwesbare groepe soos boere byt die spit die ergste af. Boere is in die spreekwoordelike voorste linie in die oorlog teen misdaad in Suid-Afrika.”

TLU SA sal binnekort ‘n voorstel indien wat beleide so sal verander dat alle veiligheid- en sekuriteitsuitgawes geheel teen belasting verhaal kan word. TLU SA eis ook dat alle misdaadbestryding in so mate verbeter word dat Suid-Afrikaners werklik op enige plek in die land veilig sal wees, en indien die regering dit nie self kan uitvoer nie, moet die taak onder die bestuur van die regering verwyder word.

“Ons doen ‘n beroep op Suid-Afrikaners wat keelvol is vir die regering se onvermoë om na ons veiligheid om te sien, om hierdie projek te ondersteun,” sê Geldenhuys. “Die landgenote wat nie ons verknorsing verstaan nie, moet wakker skrik. Dié oorsee wat blind is vir die feite as ‘n direkte gevolg van die regering se internasionale propoganda, moet kennis neem. Dit is nou tyd dat ons onsself beskerm.”

Suid-Afrikaners kan die aksie en komende voorgestelde wetswysigings ondersteun deur die volgende skakel te volg: https://onsstaansaam.co.za/

TLU SA takes firm stance on the safety of South Africans

TLU SA said in a press release that the South African government is either unable or unwilling to ensure the safety of its citizens. TLU SA will therefore support legislation which affords South Africans the basic right of ensuring their own safety and security.

“We experience the South African government’s inability to protect us in every aspect of society,” says Henry Geldenhuys, TLU SA president. “South Africans aren’t safe at home, at work, on holiday, in cities, towns, rural areas or on farms.

“The majority of South Africans are living in fear, targeted and vulnerable groups like farmers bear the brunt of it. Farmers are on the proverbial front line in the war against crime in South Africa.”

TLU SA is working on proposed policy changes that will allow safety and security expenses to be totally tax-deductible. TLU SA demands that crime-fighting efforts be radically improved, to such an extent that all South Africans will be safe anywhere in the country.  If it cannot handle this task efficiently, the government should outsource the management of this basic state responsibility.

“We urge all South Africans fed up with the government’s inability to guarantee our safety, to support this project,” says Geldenhuys. “Fellow South Africans who do not understand our predicament should wake up. Those overseas blind to the facts due to the government’s false international propaganda should take note. It is now time for us to protect ourselves.”

South Africans can support this action and the proposed amendments by following this link: https://onsstaansaam.co.za/en/.