CommunityFeatured

Thabazimbi groet Pastoor Dion en Belinda Cilliers

Die Pinkster Protestante Kerk – Thabazimbi gemeente het op 16 Augustus 2020 afskeid geneem van Pastoor Dion en Belinda Cilliers. Hulle was sedert Februarie 2008 die senior herderspaar van die gemeente.

Die egpaar verhuis aan die einde van September na Palm Beach aan die KZN Suidkus waar hulle ‘n met ‘n bediening gaan begin as deel van ‘n gemeente planting.

Sedert hul betrokkenheid by die Thabazimbi gemeente het hul baie hard gewerk in die opknapping van die kerksaal en terrein soos dit nou is.

2020 PPK Afskeid 3
Pastoor Dion en Belinda Cilliers wat na 12 jaar se bearbeiding in Thabazimbi afskeid neem.

Dion en Belinda het in alle opsigte hulle beywer om hande te vat met ander gemeentes in die omgewing en hul het ‘n passie gehad om die Evangelie in die gemeenskap te verkondig. Die egpaar was altyd bereid om te help, te bid en te ondersteun en Belinda het veral baie mense se las verlig met goeie Christelike berading.

Hulle wil graag hul dank betuig vir die vriendelike gemeenskap van Thabazimbi wat ‘n beduidende rol gespeel het op verskeie maniere om hulle verblyf van 22 jaar, waarvan die laaste 12 jaar as herderspaar, in die dorp maklik te maak. Daar kan gewis nie nagelaat word om ten slotte aan die Here lof en eer te gee vir Sy beskerming, voorsiening en versterking gedurende die tydperk nie.

Die beroepsproses is tans in werking met die oog op aanstelling van ‘n volgende herderspaar. Dienste en byeenkomste gaan ononderbroke voort by die huidige adres (Jourdanstraat 2, Thabazimbi) onder die bekwame leiding van Pastore Gisela Joubert en Michael Dippenaar.

Almal is welkom om PPK Thabazimbi se dienste by te woon. Vir navrae skakel gerus met Pastoor Gisela (083 337 0539) of Michael (079 525 3192).

Weeklikse byeenkomste:-
Sondae: Oggenddiens – 10:00
Dinsdag: Gebedsbyeenkoms: 18:00
Berading en geestelike ondersteuning gedurende die week:

Skakel Pastoor Gisela by 083 337 0539 vir afspraak.