Community

HFM volmoed na skool uiteindelik begin

Na sowat 70 dae van inperking het alles vlot verloop toe Hoërskool Frikkie Meyer se Gr 12 leerlinge Maandag 8 Junie terug skool toe is.

Sommige personeel het, soos pligte vereis het, reeds vanaf 06:00 die koue weerstaan om te verseker dat alles reg is om die leerlinge terug te verwelkom. Die res van die personeel was kort daarna, om 06:30, ook gereed op hul onderskeie poste.

Die skool berig dat die skandering en sifting van leerlinge by hulle aankoms vlot verloop het en dat geen geval van hoë temperature aangemeld is nie.

Die see van gesigmaskers was bemoedigende en bewys van die hoop en gedetermineerdheid van leerkragte en leerlinge om die oorblywende deel van die skooljaar suksesvol aan te pak en te voltooi.

Na die skandering het die leerlinge almal kolwyntjies ontvang wat persoonlik deur die adjunk-hoof, Martie Boshoff, uitgedeel is.

As Covid-19 koördineerder het Cobus Snyman hom uitstekend van sy taak gekwyt, netso Henco Smith, wat as deel van die bestuurspan, gesorg het dat die terrein reg was om die Gr 12’s terug te ontvang.

Die leerlinge was opgewonde en het duidelik nie geweet wat om te verwag nie, maar soos hulle meer aan die nuwe skool-omgewing gewoond geraak het, het hulle begin tuis voel. Dit het steeds vreemd gebly om die 1,5 meter sosiale afstand te behou, veral tydens pouse, maar wilskrag het geseëvier en almal het goed saamgewerk.

Een van die grootste uitdagings was om ’n werkende en uitvoerbare rooster op te stel om voorsiening te maak vir die kleiner aantal leerlinge wat per klas geakkommodeer mag word, en hier is dit waar Tiaan Schmidt gekomplimenteer kan word vir die deurslaggewende rol wat hy vervul het.

Vir geen hoof is dit maklik om vreemde en nuwe voorskrifte volgens die letter uit te voer nie, maar die Hoof van Hoërskool Frikkie Meyer, Colin Campbell, wat toegesien het dat die voorskrifte streng toegepas word, het beslis die agting en ondersteuning van sy volle personeel.

Die gemeenskap van Thabazimbi wens die hoof en personeel, asook al die Gr 12’s van Hoërskool Frikkie Meyer, sterkte toe vir hierdie eerste gebeurtenis in die geskiedenis van Suid-Afrika, naamlik om die land se skole weer funksioneel te maak na meer as twee maande van sosiale inperking, as deel van die normalisering van ons gemeenskappe.

Geen ouer kon onbetrokke wees gedurende hierdie tydperk nie en moes beslis bewus geraak het van die grootse taak van onderwys en die rol wat dit vervul, nie net van die onderwysers en skole se kant nie, maar ook die insette, veral ten opsigte van dissipline, waarby ouers saam met leerkragte betrokke moet wees.