Toekoms onseker met SARS op jou rug

Die onseker klimaat oor die toekoms wat in Suid-Afrika heers, kan nie anders as om ’n bleek prentjie vir sake regoor Suid-Afrika te skilder nie.

Met al hoe meer skuiwergate wat vir korrupsie blootgelê word, is die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) nou veral daarop ingestel om te verseker dat hulle nie ingeloop gaan word deur uitbetalings aan belastingbetalers sonder daarom deeglik te ondersoek nie.

Ook is hulle van plan om addisionele inkomste te skep deur reuse- boetes op laat inhandiging van belastingstate, selfs op dormante firmas.

Soos gewoonlik is die klein sakesektor en mense wat salarisse verdien vol in hulle visier in plaas van die Staatskapers soos die Guptas.

Audits gaan meer algemeen voorkom, selfs op privaat belastingbetalers, indien daar net ’n sweempie van ’n moontlikheid is dat hulle dalk ’n uitbetaling moet doen.

Aangesien BTW en PAYE deur werkgewers afgetrek word, is die Inkomstediens veral daarop ingestel om hierdie oorbetalings te ontvang aangesien hulle reken dat dit hulle toekom, nieteenstaande enige kontantvloeiprobleme wat die besigheid mag ondervind.

’n Meer aggressiewe benadering tot die insameling van hierdie belastings is merkbaar. Uitbetalings word oor dieselfde kam geskeer en besighede wat geld terugeis moet maar daarop voorbereid wees om ’n audit van die SA Inkomstediens te ontvang. Hulle moet boonop volledige finansiële state, insluitend fakture en uitbetalings, beskikbaar hou vir die afgelope 5 jaar voor die laaste indiening van ’n belastingvorm.

Om hierdie rede is dit baie belangrik om jou BTW en PAYE betalings absoluut op datum te hou.

Hierdie is ’n paar gedagtes wat gedeel is tydens die Thabazimbi Sakekamer Netwerksessie wat vandag, Woensdag 17 Oktober, by Pondok aangebied is. Heelparty sakemanne/vroue het die geleentheid bygewoon wat seker ook veroorsaak is met die koms van die lente.

Tydens die byeenkoms is daar ook meer gepraat oor die hantering van kredietaansoeke by banke en ander finansiering-instansies.

Seker die belangrikste is die belastingvrystelling sertifikaat wat deur die SA Inkomstediens uitgereik word om te bevestig dat jy hulle niks skuld nie.

Buiten die sekuriteit van jou bates moet jy ook ’n kontantvloeistaat, wat jou vermoë uitwys om die lening terug te betaal asook volledige finansiële verslae en balansstate deur jou boekhouer verskaf aan hulle kan voorlê.

Daar word nougeset na jou besigheid en jou as persoon, se inkomste (privaat trekkings uit jou rekening), verliese en solvensie gekyk.

’n Paar wenke is genoem om te verseker dat jy jou kredietwaardigheid behou:

Hou persoonlike trekkings en salarisse bekostigbaar, veral ten opsigte van die belastingheffing daarop.

Vermy oortrokke fasiliteite so ver moontlik, veral indien die besigheid in die groeifase is.

Neem slegs bekostigbare arbeid in diens – kry die regte persoon vir die regte pos.

Dink aan outomatisering. Die digitale era wat ons betree kan jou baie koste spaar, ondersoek die moontlikhede.

Beperk jou voorraad tot die behoefte waarin jy voorsien. Voorraad wat nie uit jy besigheid uitgaan nie, is dooie kapitaal.

Verseker dat jy jou primêre besigheid finansieel gesond hou.

Verseker dat jy jou kredietwaardigheid behou.

Sluit eerder jou besigheid (indien moontlik en jy dit kan bekostig) as jy voel dat dit nie meer na wense vertoon nie.

Indien ’n krediteur kan bewys dat nalatige bestuur verantwoordelik was vir wanbetalings, kan die bestuur persoonlik hiervoor gedagvaar word.

Maak seker dat jy bewus is daarvan waarvoor jy verantwoordelik is ten opsigte van dienste betalings aan die plaaslike owerheid. Indien jy nie ’n gedetaileerde diensterekening ontvang volgens jou begrote betaling nie, doen navraag daaroor.

Soms word lesings slegs een keer per kwartaal gemaak – maak seker dat jy nie volgens die totale gebruik oor die tydperk – wat hoër mag wees as die maandelikse totaal wat jou toegestaan word voor boetes – aangeslaan word soos van toepassing op watergebruik, maar slegs die vir maandelikse totale gebruik.

Hou rekord waar moontlik van jou eie maandelikse gebruik deur gereeld jou meterlesings na te gaan.

Indien jy onderverhuur is dit beter om aparte meters te installeer om jouself van die totale maandelikse gebruik te vergewis, al is water en krag by die ooreenkoms ingesluit.

Sonkrag is ’n opsie om munisipale rekenings af te bring. Dit is egter ’n duur opsie wat eers oor die langtermyn sy werklike impak begin wys.

Met ’n korrupte en agterbakse regering aan bewind is die kultuur van wanbetaling nie voor die deur van die sakesektor te lê nie – Die sakesektor wil net weet dat die betaling waarvoor hulle aangeslaan word die korrekte bedrag weerspieël.

Verdere punte wat uitgewys is, het betrekking op die waardasierol ten opsigte van plotte.

Dit het aan die lig gekom dat plotte wat as gewone landbou gewaardeer is, se  waardasie deur die munisipaliteit na besigheid verhoog word indien daar meer as een woning op die eiendom is.

Eiendomeienaars word steeds aangemoedig om die nuwe waardasierol* na te gaan en te verseker dat die waardasie volgens die regte maatstaf geskied het.

Die onbetrokkenheid van die plaaslike en sentrale owerheid by die geïmplementeerde stelsel  is nie ’n verskoning om volgens die nuwe stelsel te werk nie. Moet dit nie probeer beveg nie, want jy sal jou dan teen ’n soliede muur vasloop.

Munisipaliteite is voortdurend besig om betalings, veral vanaf die provinsiale of sentrale owerheid, te manipuleer om te verseker dat dit in hul kaders en vriende se sakke beland. Of dit nou ’n plastieksak vol kontant is of wat ookal, korrupsie beur voort.

So is daardie onlangse geval van die Vereeniging en omstreke munisipaliteit waar R800 miljoen wat geoogmerk was om die Vaalrivier te suiwer van al die rioolvrot, wat eenvoudig verdwyn het.

Tekorte ten wyte van wanbesteding strek by baie munisipaliteite in die orde van miljarde se rande.

Besighede se betrokkenheid by instansies soos die plaaslike Sakekamer, kan baie van hierdie wanbesteding blootlê en ‘’n demper daarop plaas.

 

*Kwêvoël het reeds sedert die begin van die jaar eienaars gemaan om die waardasie rol na te gaan vir juistheid. Bewys kan gelewer word deur hoeveel keer die berigte deur die publiek gelees is. Ongelukkig het dit blykbaar geen invloed op besighede en grondeienaars nie. (Vra daarvoor en dit sal verskaf word)

Google gerus – Waardasierol Kwêvoël – en jy sal die volledige inligting kan ophaal.