Mediclinic Thabazimbi amptelik geopen

Die nuwe Mediclinic Hospitaal in Thabazimbi is Donderdagaand 17 Mei amptelik geopen tydens ‘n geselligheid waartydens die uitvoerende hoof van Mediclinic Suider-Afrika, Koert Pretorius, en die Burgemeester van Thabazimbi, eerbare raadslid Midah Moselane, ‘n spesiale gedenkplaat onthul het ter viering van die geleentheid.

17 Mei Amptelike opening groep Martjie plaak
Die amptelike onthulling van die gedenkplaat. Op die foto van links, Martjie du Preez (Hospitaal Algemene Bestuurder), Raadslid Midah Moselane (Burgemeester Thabazimbi Munisipaliteit), dr Wille du Plessis (Voorsitter Mediclinic Hospitaalraad), Koert Pretorius (Uitvoerende Hoof Mediclinic Suider-Afrika) en dr Pieter de Kock (Lid van die Mediclinic Thabazimbi Hospitaalraad).

Verskeie hoogtepunte sedert 2000, toe die eerste privaathospitaalgroep die hospitaal by Iscor oorgeneem het, is tydens die geleentheid uitgelig.

Dit alles was ‘n verdere uitvloeisel nadat ystererts gedurende 1919 in die omgewing ontdek is. Hierdie ontdekking het tot die stigting van die Suid-Afrikaanse Yster- en Staalkorporasie (YSKOR) gelei en die ontwikkeling van die Ysterertsmyn op Thabazimbi.

Met die dorpstigting gedurende 1934 het die destydse mynbestuurder se eggenote, Mollie Jourdan, met die naam Thabazimbi vorendag vorendag gekom. Die naam is ‘n samestelling van die Sotho woord, thaba, vir berg en die Zulu woord, yensimbi, vir yster – berg van yster.

Die oorspronklike Thabazimbi Hospitaal het aan Yskor behoort en is gedurende 1954 in gebruik geneem. Alhoewel dit ‘n privaathopitaal was wat deur Yskor bedryf is, het dit die breë Thabazimbi gemeenskap gedien en is privaatpasiënte ook daar behandel.

Gedurende 1989 is daar besluit om van die hospitaal ontslae te raak en is die Oostelike blok deur drs Andries Buys en Pieter de Kock oorgeneem en is deur Curamed bedryf. Gedurende 2000 is die totale hospitaal opgegradeer om by nuwe regulasies aan te pas.

Die Westelike blok is deur die provinsie oorgeneem en as provinsiale hospitaal vir die Thabazimbi distrik bedryf. Met die opening van die nuwe Provinsiale hospitaal in Regorogile het hierdie behoefte ook verval.

Gedurende 2004 het die Mediclinic Groep Curamed Hospitaal oorgeneem en opgegradeer om sover moontlik tot op die Mediclinic standaard te bring. Uitbreiding van fasiliteite is egter gekortwiek deur die beperkte spasie waar die hospitaal bo in die dorp teen die berg geleë was. Nie net was parkering en verkeersvloei ‘n groot probleem nie maar die gebou was oud en opsigself ‘n groot beperking.

Die fasiliteite kon eenvoudig nie byhou by die aanvraag nie en sewe jaar gelede is daar besluit om na addisionele geboue te kyk. Die moontlikheid om die verpleegsterskwartiere by die gebou in te skakel is ook ondersoek maar dit sou net ‘n gedeelte van die probleem oplos.

Daar is toe besluit om ‘n totaal nuwe perseel te bekom waar ‘n moderne hospitaal met al die geriewe opgerig kan word.

Gedurende Augustus 2016 is daar met bouwerk begin met die eerste fondasies wat gegooi is. Die werk is in rekordtyd voltooi en teen Desember 2016 het Mediclinic Thabazimbi die nuwe hospitaal se deure vir die eerste pasiënte oopgestel.

Koert Pretorius het in sy openingsrede genoem dat Mediclinic Thabazimbi uit die staanspoor met heel ander as die normale nooddienste by ander hospitale te doen gehad het.

Sedert Desember het hulle suksesvol reeds vyf slangbyt pasiënte, twee pasiënte wat deur renosters aangeval is, verskeie pasiënte wat deur skerpioen gesteek is en een geval van ‘n pasiënt wat by die hospitaal gestabiliseer is na ‘n leeu-aanval, hanteer. Al hierdie gevalle wys op die unieke mediese behoeftes van die omgewing.

Hy het daarop gewys dat die personeel deurentyd gesondheidsorg opknappingskursusse ondergaan en dat dit Mediclinic se beleid is om bo-gemiddeld te presteer.

Sedert Mediclinic in 1983 in Suid-Afrika begin het, het dit uitgebrei met hospitale in Namibië, Switserland, die Arabiese Emeritate en deel dit ‘n hospitaalgroep in die Verenigde Koninkryk.

Hy het genoem dat privaat gesondheidsorg met heelwat struikelblokke te doen het. Die grootste uitdaging is die bekostigbaarheid van privaat gesondheidsorg. Een van die faktore wat ‘n groot invloed hierop het is die stygende lewensverwagting van ouer pasiënte, oordraagbare siektes en die vinnig stygende insetkostes wat nie tred hou met die werklike inflasiekoers nie.

Werklike koste moet per geval gemonitor word en dit wat buite die begrote skaal val moet aangespreek of die diens moet verbeter word.

Deur plaaslike dokters by die hospitaal te betrek, kan daar deur hierdie samewerking baie vermag word om die stelsel effektief te bedryf.

“Met die belange van die pasiënte wat ons op die hart dra, is ons daarop gefokus om te verseker dat die pasiënte se hospitaalondervinding aan hul verwagtinge moet voldoen terwyl dieselfde gehalte diensvlak gehandhaaf word,” se Koert Pretorius.

Hierdie ondervinding van pasiënte word voortdurend deur middel van ‘n internasionaal erkende aanlynopname gedoen, met Mediclinic Thabazimbi wat sesde is op die ranglys van die Groep se Suider-Afrika platform.  Pasiënt-veiligheid is steeds ’n fokuspunt in die hospitaal soos die teater veiligheids-kortlys wat met die steun van dokters geïmplementeer word.

Die nuwe fasiliteit maak voorsiening vir 34 beddens en sluit in ‘n 24-uur Nooddiens Sentrum, verpleeginrigting, kinder- en hoësorg-eenhede. Verpleegstasies is gerieflik naby kamers ingerig om effektiewe monitering te verseker.

Die nuwe ultra-moderne laminêre-vloei teater verseker dat meer pasiënte plaaslik operasies kan ondergaan en het reeds ‘n toename hierin getoon. Daarby bied die hospitaal ook toegang tot radiografie, patologie en apteekdienste binne die hospitaal.

Hierdie is slegs fase 1 van die projek en fase twee, wat voorsiening maak vir nog twee addisionele sale asook ‘n addisionele teater, sal geïmplementeer word sodra die behoefte daarvoor bestaan.

“Mediclinic is ernstig oor hulle besigheid en het reeds R5 miljard begroot om van hulle hospitale in Suid-Afrika op te gradeer, addisionele gebou te betrek of na nuwe persele waar nuwe hospitale opgerig word te verskuif,” het Pretorius gesê.

Koert Pretorius het ter afsluiting die personeel asook die ondersteunende dokters bedank: “Ek wil hiermee erkenning gee aan die rol wat beide die personeel en dokters gespeel het om die sukses van Mediclinic Thabazimbi te verseker. Julle lojaliteit en toegewydheid oor talle jare word waardeer. Ons wens julle net die beste toe vir die toekoms en weet dat ons pasiënte op julle vaardigheid vir die komende jare kan staatmaak.”