Regering beskuldig boere dat hulle water steel

Die Departement van Water en Sanitasie in die Wes-Kaap wys vinger na die boere dat hulle die grootste oortreders is wat die publiek van hulle water beroof.

Verlede week het foto’s na vore gekom waar daar onwettig water onwettig uit die Bergrivier in die Wes-Kaap gepomp word uit ‘n dam wat bestaan uit ‘n keerwal van sandsakke en waar water, wat veronderstel is om vir huishoudelike en industrieë aangewend te word, na private damme op plase in die omgewing herlei word.

Die departement het reeds sowat 5 miljoen kubieke meter water uit die Voëlvlei- en Bergrivierdam na die Misverstanddam die afgelope week vrygelaat om munisipaliteite aan die Weskus van huishoudelike-, industriële- en landboudoeleindes te voorsien.

Die Drakenstein Munisipaliteit het aangedui dat dit tydelike Blouskerpioen-status toegeken is en is nou bemagtig om plase te betree en onwettige toerusting wat gebruik word om water te herlei te konfiskeer.

olgens die woordvoerder van die departement van Water en Sanitasie, Sputnik Ratau, sal die departement, sal oortreders krimineel vervolg word, afhangend van die erns van die oortreding.

Vroeër vanjaar is ‘n boer van Clanwilliam hof toe gesleep op aanklagte van beweerde onwettige wateraktiwiteite. Die boer staar vyf aanklagte in die gesig. Die aanklagte sluit ondermeer nalating om aan die vereiste te voldoen om die nodige veiligheidsklarings in terme van die konstruksie van ‘n dam te verkry.

die Munisipale Bestuurder van die Weskus Distriksmunisipaliteit, David Joubert, is samewerking van die munisipaliteite van Drakenstein, Swartland, Bergriver, Saldanha Baai en Stellenbosch van die grootste belang om tot die beskerming van die water hulpbronne. Joubert het verder die vertrou uitgespreek dat samewerking sal voortduur.