Sakekamer Koffie Netwerk – Chamber of Commerce Coffee Network

Thabazimbi Electrical Network Infrastructure

Thabazimbi Chamber of Commerce invites members as well as business owners to their next Coffee Network session which will be on Wednesday 18 of April 2018 at 07:00 at Spur Thabazimbi.
The topic of discussion will be the Thabazimbi Electrical Network Infrastructure and will be lead by a specialist on the subject.

Thabazimbi Elektriese Netwerk Infrastruktuur

Thabazimbi Sakekamer nooi alle lede en besigheidseienaars om hulle volgende Koffie Netwerksessie op Woensdag 18 April om 07:00 by Spur Thabazimbi by te woon.
Die onderwerp van bespreking is die Thabazimbi Elektriese Netwerk Infrastruktuur en sal deur ‘n kundige op die gebied gelei word.

12 Maart Sakekamer Netwerk 18 April Spur