Munisipale senior amptenare se poste in die gedrang

THABAZIMBI – Gedurende ‘n raadsvergadering van die Thabazimbi Munisipaliteit gehou op 1 September 2016, is ‘n resolusie aanvaar om die dienste van twee senior amptenare, verantwoordelik vir die finansiële bestuur van die munisipaliteit, te beëindig in ooreenstemming met die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur (MFMA – Municipal Finance Management Act) en die Wet op Openbare Finansiële Bestuur (PFMA – Public Finance Management Act), en dat hulle tussen sewe tot veertien dae tyd het om die raad te oortuig waarom hulle hul posisies moet behou.

Die DA het te kenne gegee dat hulle baie bekommerd is oor die nege uitstaande lasbriewe ten bedrae van
R14 817 847 wat enige oomblik op die Thabazimbi Munisipaliteit gedien kan word.

Volgens Jacques Smalle, DA provinsiale leier in Limpopo, het die balju reeds twee lasbriewe vir beslaglegging ten bedrae van R5 543 806 op die munisipaliteit gedien waartydens beslag gelê is op alle losgoed, insluitend kantoormeubels en rekenaars wat op 25 Augustus 2016 reeds uit die Munisipale gebou verwyder is, die dag wat die nuutverkose raad met sy werksaamhede moes begin. Dit het die totale administrasie van die Thabazimbi Munisipaliteit lam gelê.

Die meeste van die lasbriewe is die gevolg van verskeie hofuitsprake wat teen die munisipaliteit verkry is op grond van wanbetaling van krediteure gedurende 2015 en 2016.
Smalle sê dat dit duidelik is dat die administrateur wat deur die LUR (Lid van die Uitvoerende Raad) aangestel is, nie alleen onbevoeg was om die finansiële ommekeer in die raad te bewerkstellig nie maar dat die situasie onder sy toesig heelwat vererger het. Geen poging is aangewend om met die diensverskaffers en krediteure in gesprek te tree om ‘n werkbare oplossing te beding om die munisipaliteit se skuldlas van meer as R250 miljoen aan te spreek nie.

Die skade aangerig deur rente en regsuitgawes kon drasties deur die administrateur en munisipale beamptes beperk word indien hulle proaktief en verantwoordelik beloftes vir betaling van hierdie skuldlas nagekom het.

Die DA en sy koalisie vennote in die Thabazimbi munisipaliteit is tans in gesprek met krediteure om ‘n werkbare oplossing te kry om die munisipaliteit se skuld te betaal. Uit die finansiële verslae wat tot dus ver saamgestel kon word, is dit duidelik dat Munisipale Infrastruktuur Toelaag (MIG – Municipal Infrastructure Grants), aangewend is om salarisse, inplaas van diensverskaffers en krediteure, vir wie die geld bedoel was, te betaal. ‘n Aksie wat hoogs irrasioneel is en ‘n besliste invloed op dienslewering gehad het.

Smalle sê dat dit ook onaanvaarbaar is dat die munisipaliteit se finansiële state nie op ‘n gereelde grondslag voorgelê is nie. Blykbaar het die LUR vir die Departement van Koöperatiewe Regering, Menslike Nedersettings en Tradisionele Sake (COGHSTA – The Department of Cooperative Government, Human Settlements and Traditional Affairs) en ook die LUR van die Tesourie, versuim om die betrokke amptenare aan te spreek om die voorleggings meer gereeld te doen nie.

Die DA en sy koalisie regering in Thabazimbi moet nou bevoegde seksie 56 & 57 bestuurders aanstel wat in staat sal wees om die finansies van die munisipaliteit, gebaseer op ‘n skoon en werkbare administrasie, te stabiliseer en om alle uitvoerende beamptes wat hiervoor verantwoordelik was voor stok te kry vir die vrugtelose, vermorste, ongemagtigde en onreëlmatige uitgawes asook die korrupte aktiwiteite wat die munisipaliteit afbrekend geaffekteer het.

Smalle sluit die mediavrystelling af deur te noem dat die DA se visie vir Suid-Afrika ‘n regering is wat altyd eerlik, deursigtig en in belang van die inwoners optree deur hul krediteure betyds te betaal en om hul inkomste vir die lewering van kwaliteit dienste op ‘n gereelde grondslag in te samel.