Northam VLU vergader in ligter luim

NORTHAM – Die VLU Northam-tak het op 12 Mei weer heerlik vergader by die Methodiste kerksaal te Swartklip. Die gasvrouens van die dag was Marinda Gagiano en Rene Laas. Tydens die vergadering is verskeie sake behandel wat afgeskop het met Riana Oosthuizen wat die vroue meer vertel het van die heerlike streek-kongres wat by hulle by Klein Kariba bygewoon het en alles wat hulle daar geleer het.

Fondsinsameling was weer op die agenda en Northam VLU gaan heerlike pannekoek bak op 4 Junie by Laerskool Platina op Swartklip, waar daar weer ‘n gemeenskap samekoms aangebied word. Hulle nooi die hele gemeenskap om hulle te byeenkoms.

Riana Oosthuizen en Cilea Goosen het die Herfsskool van Overvaal, wat op 10 en 11 Mei plaasgevind het bygewoon. Cilea Goosen het die dames ook meer toegelig oor die wêreld-tema van die maand, naamlik die Britse Koning-gesin asook die rol wat hulle in Engeland vervul.

Om te wys dat daar tog baie pret tydens hul gereelde vergaderings is, moes die dames vir  dié vergadering twee verskillende skoene aantrek. Natasha Prinsloo en Hannetjie du Plessis het met die pryse weggeloop.

Rene Laas het ook ‘n praatjie oor osteoperose aangebied. Osteoperose kom voor wanneer beendigtheid laag is en bene maklik breek. Osteoperose kom veral voor by vrouens bo 45 en gedurende menopause. Kalsium en magnesium aanvullings kan baie help hiermee. Leer jou kinders van kleins af om baie kalsium in te neem om sodoende osteoperose te voorkom.

Na afloop van die vergadering het die dames heerlik saam gekuier en het Riana Oosthuizen lede en besoekers gewys hoe om botteltjie wat jy herwin het, te versier.

Die tak se volgende vergadering is op 23 Junie, weereens by die Methodiste kerksaal te Swartklip.

Om deel van hierdie lewendige VLU tak te wees, skakel gerus hul skakelbeampte, Rene Laas by 073 4299 411