REGISTRASIES VIR VERKIESING

information-icon-md
U kan weeksdae tydens kantoorure by die OVK se kantoor op die hoek van Judith en Van der Bijl strate registreer. Al wat u nodig het is ‘n groen identiteitsdokument, ID-kaart of tydelike identifiteitsertifikaat. Tydelike identifiteitsertifikate word deur die Departement van Binnelandse Sake uitgereik, hulle is in die SASSA-gebou, langs die nuwe provinsiale hospitaal. Op 5 en 6 Maart sal alle stemlokale beman word tussen 8:00 en 17:00. U moet ten minste 16 wees om te registreer en 18 om te stem. U moet herregistreer indien u intussen verhuis het, of geraak is deur grensverskuiwings. Kyk by http://check.da.org.za om seker te maak of u by die regte plek geregistreer is.

REGISTRATIONS FOR ELECTION: You can register weekdays during office hours at the IEC’s office on the corner of Judith and Van der Bijl streets. All you need is a green identity document, ID card or temporary identification certificate. Temporary identification certificates are issued by the Department of the Internal Affairs, they are situated in the SASSA building, next to the new provincial hospital. On March 5 and 6 all polling stations will be open between 8:00 and 17:00. You must be at least 16 to register and 18 to vote. You must re-register if you have moved or are affected by demarcation. Seehttp://check.da.org.za to make sure that you are registered at the right place