Dringende versoek in Parlament oor TPM se swak watersake

Me Desiree van der Walt, DA LP vir Limpopo spreek die algemene sitting toe aangaande die swak water en elektrisiteitsvoorsiening in Thabazimbi en omliggende gebiede.
Me Desiree van der Walt, DA LP vir Limpopo spreek die algemene sitting toe aangaande die swak water en elektrisiteitsvoorsiening in Thabazimbi en omliggende gebiede.

‘n Versoek is deur Desiree van der Walt DA-LP vir Limpopo in die Parlement gerig tot die Minister van Waterwese, mnr N Mokonyane, om dringend aandag te skenk aan die watertoevoer en suiwerings behoeftes aan die gemeenskappe binne die Thabazimbi Munisipale distrik. Dit sluit ook in die geweldige skuld wat die Munisipaliteit laat opbou het teenoor die verskaffer van die water, die Magalies Waterraad.
Die Thabazimbi Munisipaliteit sluit in die omringende dorpe van Leeuwpoort, Rooiberg, Koedoeskop en Northam, wat almal swaarkry deurdat Magalies sy toevoer tot hierdie gebiede kwaai ingeperk het as gevolg van die R30 mil wat Thabazimbi Munisipaliteit aan Magalies Water verskuldig is.
Van der Walt noem ook dat tydens haar besoek aan Northam Vrydag 19 Februarie, ‘n swaar rioolreuk merkbaar was waar ‘n stroom rioolwater in uitbreiding 6 langs die pad afgevloei het.
Verskeie versoeke is reeds aan Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit gerig in die verband gerig maar niks word omtrent die situasie gedoen nie.
In ‘n opvolg-skrywe gerig aan adjunk minister van Suid-Afrika, Cheryl Ramaphosa, noem sy dat sy uit hulpeloosheid dié skrywe aan hom rig aangesien die gemeenskappe wat onder die jurisdiksie van sy ministers val dringend ondersteuning benodig.
Alhoewel die droogte beslis ‘n invloed het, is dit die gebrek aan infrastruktuur wat die armste mense die meeste laat ly. Die water en elektrisiteitsvoorsiening in die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit is sake wat onmiddellik aangespreek moet word.