Bosluise: Kostes en verliese

Bosluise in verskeie tradisionele vleisproduksie gebiede veroorsaak enorme produksie en veeverliese vir vleisprodusente. Die belangrikste woord in die bekamping van produksieverliese is die woordjie “Inligting” of dan “Kennis”.

My studie aan die Universiteit van Pretoria onder Prof Eddie Webb, in samewerking met die “Pesticide Testing Facility” onder leiding van Me Ellie van Dalen aan die Vrystaatse Universiteit, handel oor die verbreking van die kommerwekkende Bloubosluisweerstandigheid wat landwyd heers.

In kort is ‘n groep van 10 boere geselekteer wat byna ‘n 100% weerstandigheid ondervind het teen al 5 Chemiese groepe wat op die mark is. Daar is net 18 molekules wat parasiete van ekonomiese belang beheer en hul is te vinde in sowat 96 produkte op die mark.

Hierdie produsente se weerstandigheid het veroorsaak dat hulle tussen 36-46 per jaar gedip het. Vandag dip die wat deel van die program gebly het vir bloubosluise sowat 2-3 keer en vir multigasheerbosluise, moontlik 3-5 keer per jaar.

Dit geskied onder ‘n model wat deur my ontwikkel is, genaamd “Strategiese Geïntegreerde Parasietbeheer “, wat minimum dip voorstaan, Chemiese beheer beperk tussen 10-20% en waar dit kan en 80% natuurlike beheer implementeer.

Dit hang als van die tipe parasiete wat daar voorkom, die omgewingsuitdagings, klimaatstreek en habitat.

Bestuur vind plaas op wat op die boer se grond gevind word. Die bosluise vertel vir my watter produkte gebruik moet word en ook hoe, gegrond op hulle lewensiklusse. Alhoewel ek saam met Dieregesondheidsmaatskappye werk, word my inkomste verdien by produsente wie se parasietbestuur onder my leiding val.

Tans is sowat 7000 beeste onder my bestuur  Van hierdie produsente landwyd, sal u met tyd hier ontmoet. U kan hul self skakel en besoek, vra en gaan kyk.

In die moderne Inligtingseeu is openheid van wat mens beweer en die toetsbare waarheid daarvan, magtige stukke gereedskap. Hierdie stukkies wat hier geskryf word, word u genooi om op te reageer, dit te betwyfel, uit te daag, gesprek oor te voer, te toets, toe te pas en te bevraagteken. Daar is net een antwoord wat verkry moet word,  ” Wat is u plaas se getoetste parasietwaarheid waarop u ingeligte aankoopsbesluite besluite kan neem”.

Dit is belangrik om ‘n Inligtingsdag in die verskillende gebiede te hou. Dit is belangrik vir die produsente om oog tot oog met my en ander wetenskaplikes kennis te maak. Dit kan deur georganiseerde Landbou gereël word want, die kundigheid en die kennis moet prakties in u omgewing bewys word.

Die uitdaging is dus om in ‘n spesifieke gebied 1 tot 3 produsente te kry wat werklik die ergste van bosluis probleme het, hul moeilikheid in die openbaar aan te neem en, wat ook al die moeilikheid is, op te los. Die uitslag moet gepubliseer waar almal dit kan lees en sien sodat die pad met raad, inligting en die wetenskap aangepak kan word en die suksesse bekend gemaak kan word.

Die rede vir dip is voor die hand liggend. Studies bewys dat sou 1 bloubosluis sy lewensiklus per dag op ‘n bees voltooi, die ekwivalent daarvan ‘n verlies van sowat 450 gram per jaar sou wees.  Nog studies bewys dat sou 50 bloubosluise per dag hul lewensiklus op ‘n dier voltooi, dit onmoontlik is vir daardie dier om meer as sowat 400 gram per dag te groei teenoor die 780 tot 1 kg. Bloubosluise het agente in hul speeksel wat ook melkproduksie onderdruk, en die slegste van als is, in die bloed van die dier ‘n “geheue” nalaat wat die dier aanneem as ‘n kontrole agent
Vir meer inligting konta Pierre van Niekerk by 0126674755 0822208386 pierrevn@telkomsa.net

Pierre van Niekerk

(Nog artikels oor hierdie onderwerp sal op ‘n gereelde grondslag geplaas word soos spasie dit in die koerant toelaat)