Bosveld Posduifklub

Die jaaroud wedvlug wat op 18 Julie vanaf Bloemfontein gevlieg is word gewen deur N.J. Geldenhuys. Mawala Hokke het die ope wedvlug gewen.

Volledige uitslae is as volg.

Jaaroud wedvlug:
Aantal Duiwe: 81
Wenspoed: 1294.0040
N.J. Geldenhuys A: 1, 3, 7, 8, 12, 16, 25, 27
N.J. Geldenhuys B (Travel Lodge): 2, 15, 17, 18, 29
Hannes Meyer A: 6, 14
Hannes Meyer B: 5
M&M Hokke A (S.J. Drilling): 9, 10, 13, 20, 21, 30
M&M Hokke B ( S.J, Drilling): 4, 11, 23, 24, 28
Pieta Hokke: 19
Grobler Hokke A: 22
Mawala Hokke: 26

Ope wedvlug
Aantal duiwe: 89
Wenspoed: 1318.3196mpm
N.J. Geldenhuys A: 7, 8, 15, 16, 17, 24
Mawala Hokke: 1, 3, 10
Hannes Meyer A: 2, 20
Hannes Meyer B: 30
M&M Hokke A (S.J. Drilling): 4, 5, 6, 13, 18
M&M Hokke B (S.J. Drilling): 14, 25, 28
Grobler Hokke A: 9, 11, 12, 21, 22, 23, 27, 29
Grobler Hokke B: 19, 26