Ons lesers skryf – Wat word van die grondbelasting

Maureen Erasmus

Saterdag 28 Februarie 2009 was ek op pad na my plaas op die Noordelike grens van Marakele Park.
Ongeveer 2km vanaf my bestemming, na ‘n gespook deur slote en oor rotse, was die pad een pappery modder. Deur genade van Bo het ons deurgekom nadat ons sentimeters van die sloot regsom beweeg het.
Die middag is ons en die werkers na die pappery om dit te probeer begaanbaar te maak. Ons verneem van die werkers dat die skraper wat die pad geskraap het daar vasgeval het. Twee ander skrapers het die vasgevalde een uitgetrek en die pad net so gelaat. In die middel van die pad was ‘n groot gat van ±2 meter – gevul met water, weereens deur die genade is ons ongeskonde, nie daar deur nie. Wie was verantwoordelik as ons beseer was of as daar skade aan die Prado was?
Paaie word geskraap, maar paaie het waterweë geword. Geen uitlei voor word oopgemaak nie en na elke bui reën verspoel alles weer. Wat word van die grondbelasting gelde wat ons betaal?