HFM Top-10 Derde Kwartaal 2021

Die Top-10 Akademie presteerders van Hoërskool Frikkie Meyer vir die Derde Kwartaal 2021, is die afgelope week aangewys.

Die top presteerder was Ané Viljoen Gr 10 met ‘n gemiddeld van 95,49%.

Byskrifte is in prestasie volgorde en in geen logiese volgorde op die foto’s nie. Graad-Hoofde en -Voogde is saam met die presteerders op die foto.