Gewapende stryd lê voor oor ekonomiese transformasie

Die swart inwoners van Suid-Afrika moet hulle blykbaar voorberei vir ‘n gewapende stryd om die ANC toe te laat om sy beleid van Radikale Ekonomies Transformasie deur te voer, sou hulle nie ‘n twee-derde meerderheid in die Parlement verkry om die Grondwet ten opsigte van eienaarskap en nasionalisering van sleutel-ekonomiese sektore in Suid-Afrika deur te druk nie.

Indien daar enige onklaarheid bestaan het oor die nuwe rigting wat die nuut-aangestelde Minister van Finansies, Malusi Gigaba, sou inslaan, het sy finansiële adviseer, professor Chris Malikane, mede-professor in ekonomie aan die Universiteit van die Witwatersrand (Wits), asook direkteur van die Makro-finansiële analitiese-groep verbonde aan ekonomiese- en besigheids-wetenskappe skool van die universiteit, alle onduidelikheid uit die weg geruim toe hy die “Blacks in Dialogue” in Johannesburg toegespreek het tydens ‘n geleentheid in die Devonshire Hotel wat deur die “Black First Land” aksiegroep gereël is.

Tog ironies hoe daar ‘n nie-rassistiese “Blacks in Dialogue” en “Black First Land” mag bestaan, terwyl ‘n “Whites in Dialogue en wit eienaarskap” rassisties sou wees. Mens kan net vra: ”Wie is nou eintlik die rassiste?”

Malikane het die aanwesiges gemaan om hulself vir die ergste voor te berei om te verseker dat radikale ekonomiese transformasie sal slaag, toevallig ook ‘n oogmerk wat deur die EFF aan hul ANC-verarmde volgelinge voorhou word.

Tydens die geleentheid het Malikane sy oproep vir ‘n nuwe ekonomiese beleid herhaal, naamlik dat daar ‘n verandering aan die grondwet gemaak moet word om die mag aan die regering oor te dra om nasionale sleutel-ekonomiese-sektore te mag nasionaliseer.

Hy het erken dat die land se ekonomie ineen sal stort, op dieselfde manier as wat met Zimbabwe, Venezuela en Indië gebeur het, maar as die (swart) mense ernstig is oor transformasie, sal hulle hul mense (swart) moet skool om ideologies en polities sterk te staan. Die mense (swart) moet georganiseer en opgevoed word. Geen transformasie is lekker nie, het hy boonop bygevoeg.

Mens kan net wonder hoe hy transformasie gaan bevorder as die swart mense onder mekaar nie eens een nasie met een taal (swart-taal) vir almal (swart) kon ontwikkel het sedert die wit-volksplanting in 1652 begin het nie. Een goeie rede, die Zoeloes was te besig om al die ander swart stamme voor hulle uit te roei, op hul nomadiese pad na die Suide van Afrika.

Malikane het verder daarop gewys dat ‘n twee-derde meerderheid nodig is om die konstitusie te verander. Indien dit nie moontlik is nie sal die ander opsie, naamlik die van die gewapende roete geneem moet word. Laasgenoemde besluit, het hy genoem, kan nie deur individue geneem word nie maar sal op hoër vlak bespreek word, met verwysing na progressiewe magte wat daaroor sal moet besluit.

Malikane sê dat sy rol hierin is net om al hierdie progressiewe magte te verenig. “Om die wapen op te neem is een sy van die saak, om die land op te bou is ‘n ander.”

Malikwane het verder in sy toespraak verwys na die swart verraaiers wat die sogenaamde “wit kapitaal-monopolie” beskerm en hulle opportuniste genoem wat vir soveel as een rand omgekoop kan word.

Hy sê daar is selfs swart boere met hul eie plase wat daarna streef om soos die wit boere te wees. “Dit het tyd geword dat die land besluit wat die beste pad vorentoe is, en gevra of daar ‘n beter pad is as die een wat hy aanwys.”

Om dit te bereik moet vakunies, studente-organisasies en politieke partye na vore tree en saam besluit hoe die radikale ekonomiese transisie geïmplementeer moet word. Hierdie besluit moet geneem word in die lig van hoe die Afrikane (uitgesluit die Afrikaners, of te wel, wit bevolking) van hul grond vervreem, oorheers en uitgebuit is.

Dit het blykbaar reeds begin toe die swart Afrikane 2000 jaar gelede, volgens een van die ANC ministers, deur Jan van Riebeeck uit die Kasteel in Kaapstad verjaag is, en soos wat hulle die jong swart mense verder vertel, die wit mense met die daaropvolgende besettings van Bloemfontein, Johannesburg en selfs Pretoria (Tswane) voortgegaan en die koloniale apartheidsbeleid ingestel het. Die hele spoorlyn wat deur die swart mense vanaf Kaapstad tot in Pretoria gebou is, is seker ook deur die wit mense geskaak. Mens weet ook nie aldag of dit die Anglo-Boereoorlog of die Anglo-Afrikane oorlog was wat die twee republieke in die Noorde van Suid-Afrika op hulle knieë gedwing he nie.

Malikwane het sy kritici afgemaak deur te sê dat radikale ekonomiese transformasie sal op ‘n “demokratiese staatsbeheerde monopolie” gebaseer wees wat nie net vir ‘n paar uitgesoektes rykdom bevorder nie maar ook vir die werkende klas swart mense, deur wie se mag in ‘n gesamentlike poging, gebind moet word.

Grond, insluitende privaat (wit) eiendom, sal onteien word sonder enige vergoeding. Vergoeding sal betaal word vir eiendom soos trekkers en huise, maar op die eiendom (grond) sal daar geen kompensasie wees nie.

Volgens hom sal selfs kerklui betrek word wat moet bid om hierdie program op dreef te kry.

Malikane sê vakbonde soos Cosatu en die nuutgevormde Saftu, moet betrek word sodat die beginsel van radikale ekonomiese transformasie deurgevoer kan word en eiendom sonder kompensasie onteien mag word.

Mens wonder net hoekom swyg die betrokke nuwe minister van Finansies oor hierdie uitlatings, of is hy te besig om bak-handjies by die Weste te bedel vir hul onvermoë om ‘n bestaande stelsel in stand te hou.

 

Kommentaar deur Pieter Coetzee- Redakteur: Kwêvoël