Die jeug is vandag, sowel as môre

SADie wêreld praat altyd oor hoe die jeug die toekoms van môre is. Obaro glo egter dat die jeug vandag, sowel as môre is. Die jeug moet nie vandag op sy gesit word tot môre toe nie. Die enigste manier hoe die jeug die toekoms van môre is, is om die hulle vandag by die hand te neem en hulle in hul ontwikkeling te ondersteun.

Obaro Groep het verskeie projekte en inisiatiewe wat die jeug van vandag ophef en hulle ondersteun om ʼn blink toekoms te bou. Van internskappe vir Graad 11-leerlinge tot bestuurderleerlingskappe vir gegradueerders. Obaro maak dit maklik vir die jeug om die arbeidsmag te betree, veral in ʼn tyd waar werkgewers meer-en-meer van hul intreevlakpersoneel verwag. Hierdie maak dit moeilik vir onervare jeug om vir daardie gekose posisie of pos aansoek te doen. “Twee jaar ondervinding in ʼn bestuursposisie”, “twee jaar gepaste ondervinding sal voorkeur geniet”. Hierdie woorde op ʼn loopbaanadvertensie kan die enigiemand laat huiwer en meer so vir die onervare. Obaro se internskap- en leerlingskapprogramme bied die jeug van vandag egter die ondervinding en selfvertroue om, ten spyte van hierdie vereistes, sonder huiwer aansoek te kan doen.

Tydens Obaro se landbouskole internskapprogram, word Graad 11-leerlinge die geleentheid gebied om vakansietye by die Obaro Brits of Magaliesburg-handelswinkels te werk en tydens Obaro se bestuurderleerlingskapprogram werk gegradueerdes sommer direk onder Obaro se bestuur. Albei programme bied die kandidate waardevolle kennis van die landboubedryf, waardevolle werksondervinding, ‘n voorsprong in die arbeidsmark, sekerheid oor loopbaankeuse, kontakte, praktiese toepassing van klaskamerkennis en selfvertroue in ’n werksomgewing. Gegradueerdes wat tot Obaro se leerlingskapprogram gekies word, ontvang selfs ʼn NQF5 in Algemene Bestuur.

“Obaro se Bestuurderleerlingskapprogram het vir my ontsettend baie beteken, nie net vir my persoonlike groei nie, maar ook as ’n bestuurder. Die kennis wat ek van die verskeie aspekte van ’n besigheid opgetel het, is prysloos en is die platform waarop my loopbaan gebou is,” het Franja van Heerden oor dié program te sê gehad. Franja het met geen ondervinding nie as ʼn leerling by Obaro aangesluit en pronk tans as die besigheidsbestuurder van Obaro Potgietersrus.

Obaro Groep se internskap- en bestuurderleerlingskapprogramme is daartoe gefokus om jeug met ʼn voet in die deur te laat want die jeug is vandag, sowel as môre.