100% verkope vir 15 jaar

Dié Bonsmarabul, HJL07-165, van HJL Bonsmara Stoet van mnr John Liechti, het die hoogste prys vir ‘n stoetbul behaal. Mnr David Baber van Vaalwater het die bul teen R60 000 gekoop.

NORTHAM – Die 15de jaarlikse Bonsmara veiling is verlede Vrydag 22 Oktober te Northam Veilingskrale deur Vleissentraal Bosveld aangebied.

Die trotse rekord van 100% verkope van die Bosveld Bonsmara groep se veilings in die 15 jaar van die groep se bestaan bewys weereens dat hulle as verkopers bereid is om diere aan die mark te voorsien teen pryse wat kopers bereid is om te betaal. Altesaam 38 stoetbulle is teen ‘n gemiddeld van R32 289.47 van die hand gesit. Die stoet vroulike diere is teen ‘n gemiddelde prys van R13 000 per paar verkoop, terwyl kopers bereid was om dragtige verse teen ‘n gemiddelde prys van R10 500 aan te skaf.

Weens die groot brande wat die afgelope tyd in die Thabazimbi- en Alma-gebiede groot skade aan weivelde aangerig het, is heelwat meer kommersiële diere aangebied as wat oorspronklik beplan is. Bykans 200 oop verse is verkoop, waarvan die hoogste prys van R7 500 behaal is. Dragtige verse is vir tot so hoog as R10 100 van dit hand gesit, terwyl koeie en kalwers se gemiddelde prys R10 850 beloop het. Die totale omset, stoetvee en kommersiële diere ingesluit, was R3.047 miljoen. Mnr Mike Killassy was die afslaer.