Ons lesers skryf – Besin voordat jy stem

Dis ‘n behoefte van die hart om vandag hierdie skrywe aan elke inwoner van die Thabazimbi Munisipale Area te rig. Hierdie saak is vir my baie, baie ernstig. Ons moet besin voor dit te laat is. Ons staan voor die deur van die volgende Munisipale Verkiesing 2011. Sekerlik die belangrikste verkiesing van die afgelope 15 jaar.

Hiermee wil ek, wat al vir baie jare betrokke was by al die verkiesings, ‘n ernstige beroep doen op elke stemgeregtigde in hierdie Munisipale Area. Dit sluit al die omliggende dorpe in. Besin voor jy gaan stem. Die dae is verby dat jou hart en emosie, ‘n rol moet speel. Stem vir die persoon wat vir ons dorp en gemeenskap iets kan beteken. Kyk hoe lyk ons dorp. Dankie aan die Raadslede wat hulle deel doen. Met die vorige verkiesing het ons vir ‘n persoon gestem wat ons nog nooit weer gesien het, sedert die verkiesing nie. Hy woon selde ‘n vergadering by, maar hy is elke maand net betyds om sy tjek te kom afhaal. Wat moet ons met so ‘n verteenwoordiger maak? Haal hulle uit! Met die vorige behandeling van die 2009-2010 begroting, was sy verskoning dat hy nie kan repliek lewer nie, want hy het vir die eerste keer die begroting onder oë gehad om 15:00 die middag. Wat ‘n verskoning? Sulke slapheid laat die meerderheidsparty toe om te maak net wat hulle wil. Besin en tree op. Maak julle stemme dik. Laat van julle hoor! Ondersteun die Thabazimbi Voorsitters Forum. Hierdie saak is baie ernstig.

Hierdie mense het julle hulp nodig, Thabazimbi het julle nodig.

Marie Steenekamp