Nylsvley deur mynbou bedreig

Nog ‘n sensitiewe gebied, wat boonop ‘n geproklameerde natuurreservaat en bewaringsgebied is, is word nou bedreig deur nog ‘n geldgierige mynboumaatskappy. Dit het bekend geword dat die mynmaatskappy, African Exploration Mining and Finance Corporation (AEMFC), aansoek gedoen het vir ‘n prospekteer lisensie vir steenkool in die ekologies sensitiewe Nylsvley Natuurreservaat gebied.

Volgens mnr Philippie de Beer van die Potgietersrus Distrik Landbou Unie (PRDLU), is die plase wat skynbaar geraak word Boekenhoutfontein 526 KR, Deelkraal 561 KR, Haartbeeslaagte 525 KR, Num Num 568 KR en Voordeel 559 KR. Volgens die kaart wat verskaf is, grens meeste van die plase aan die ekologies sensitiewe Nylsvley Natuurreservaat.

Hy sê voorts dat hy verstom staan daaroor dat die Departement van Minerale en Energie selfs kan oorweeg om ’n prospekteerlisensie aan die maatskappy toe te ken. Die Nylsvley Natuurreservaat is ’n geproklameerde ‘RAMSAR’ gebied. Nylsvley het reeds in Julie 1998 Ramsar-status verkry. Die Grondeienaarkonsultasie dokument erken dan ook dat die projek aan die hoog sensitiewe gebied grens. Verder dui die dokument aan dat die gebied rondom die Nylsvley natuurreservaat grootliks as ’n bewaringsgebied bestaan.

Die reservaat is veral bekend om sy voëllewe. Altesame 104 van die 365 voëlspesies wat hier aangetref word, is watervoëls aangesien die gemiddelde reënval by Nylsvley 500 mm per jaar is, 23 van die voëlspesies wat by Nylsvley aangetref word, is opgeteken in die rooi datalys, wat beteken dat hulle bedreig word.

Nylsvley strek van Kranskop tot suid van Potgietersrus, sowat 60 km verder en 70 soogdierspesies, waaronder elande, koedoes, waterbokke, rietbokke en blouwildebeeste, word hier aangetref. Dit is ook die habitat van 58 reptielspesies, 16 visspesies en sowat 10000 insekspesies.

In die prospekteer aansoek word aangedui dat AEMFC beplan om die steenkool as ’n oopgroefmyn te bedryf. Die grootskaalse water, lug en grondbesoedeling sal sonder enige twyfel die natuurreservaat grootliks vernietig.

De Beer het gesê dat dit nou tyd is dat verskillende drukgroepe bymekaar moet kom om die grootskaalse beplande vernietiging van ‘n unieke vleiland te stop. “Ons is dit aan ons kinders verskuldig” het hy bygevoeg.

Enige persoon of instansie wat belanstel om meer inligting te bekom, kan gerus die Potgietersrus DLU kantoor skakel. Kontak Mev Renita Prinsloo by 015 – 491 3300.