Kommentaar: De Kaap de Goede Hoop weer in die visier

Die soektog na die beste seeweg om die kruie en spesery asook sy geweef van sywurms se koekonne vanaf die ooste na Europa te verskeep het uiteindelik die roete om die suidpunt van Afrika om die Kaap van Hoeie Hoop opgelewer. Deur die daaropvolgende jare sou dit skepe wat hierdie roete gebruik voorsien van kos en vars water.

Talle skepe het die Kaap van Storms aangevat en baie skepe moes noodgedwonge hul kosbare vrag in hierdie stromagtige waters verloor, gepaardgaande met die verlies van skepe en baie lewens.

Met die koms van die Seuzkanaal wat die Rooisee en die Middelandsesee met mekaar verbind het, is die roete met duisende kilometers verkort en was die skepe en hul kosbare vrag nie aan die stromagtige Kaap van Goeie Hoop se wispelturige stromweer blootgestel nie.

Waar Moses duisende jare gelede die Rooisee oopgekloof het met sy staf, wat hy  op die water geslaan het om aan die vlugtende Jode ‘n veilige deurgang vanaf Farao van Egipte na die beoofde land Kanaan te bied*, het die Egiptenare duisende jare daarna tydens een van soveel klopjagte op die arme Joodse nasie, wat eintlik maar net oor hul eie stukkie grond wou beskik om te plant en te oes maar deur die eeue heen daarvan ontsê word terwyl hulle net van die konflikte van die bygelowige jaloerse nasies wou wegkom, mettertyd met hul skepe oor die Rooisee gevaar en een van die beste strande van die beloofde land Kanaan gaan beset.

Hierdie het gebeur terwyl die Joodse volk tydens verskeie klopjagte en verbannings na onder andere Babilon (Sien* hierbo) en later deur die Romeine wat die gevaar wat in hierdie verwoestende nasie skuil raakgesien het** en hulle wydverspreid oor die hele destydse romeinse ryk in Ghetto’s geplaas het.

Hier in die Ghetto’s het die Jode steeds die belofte* onthou van die land van melk en heuning en hulself bekwaam as musikante***, kleremakers*** asook talle beroepe soos lugvaart en ander ingenieurs****Makelaars en Finasiële***** instellings asook dokters*****. Meeste hiervan het geskied na die wrede vervolging van Jode in Europa deur Hitler en sy fanatieke SS magte met die massamoorde wat op Jode gepleeg is in die gaskamer van die Tweede Wêreldoorlog Konsentrasiekampe.

Buiten nou, was die haat teenoor die Joodse nasie nog nooit so hoog gedryf nie.

Op alles was hulle nie dalk die beste nie maar het ʼn wêreldwye nalatenskap gelaat soos geen ander nasie nog ooit die afgelope virduisend jaar of wat nie. Daar is beslis ouer beskawings maar nie een wat deur hul ongewildheid so wyd oor die wêreld versprei is nie.

Maar om terug te keer na die Rooisee en die Seuzkanaal.

Op die stadium dat Egipte net die Seuzkanaal hoef oor te gesteek het en nie nodig gehad het om die Rooisee oop te bliksem nie, het die Egiptiese meisies vermoedelik verkies om eerder kaalborstig daar op ʼn stukkie geannekseerde land te gaan tan, iets wat totaal deur hul nuwe god Alha******* in Egipte verbied is.

Ongelukkig het Egipte se weermagmanne hierdie kaalborstige vertoning geniet en hulself ingeburger om weereens die Jode verder te verdryf om meer kaalborstige strande te skep vir hul eie genot. Ons weet dat die kaalborstige meisies net in die manne se verbeelding kon bestaan want blykbaar het die Egiptenare hierdie stukkie land gebruik om die Jode se lewe weereens te vergal op die stadium dat die wêreld na afloop van die Tweede Wêreldoorlog die Jode gehelp het om weereens na ʼn stukkie van hul oorspronklike beloofde land van sowat 4000 jaar van te vore terug te keer. Hulle kaart  en transport het deel van die ou testament van die Bybel uitgemaak, tog is dit deur die wêreld geïgnoreer wat deur die eeue die oorsaak was dat die Jode as bannelinge in ander lande verkeer het.

Soos ons almal weet het hierdie onheilige okkupasie deur Egipte toe nie so reg verloop nie en het die Jode tydens die sesdaagse oorlog die Egiptiese weermag uit die gebied verdryf wat dit toe al die tyd weereens net gebruik het om aanvalle en klopjagte op die Jode uit te voer.

Die stuk wat Israel herverower het was die strook, bekend as Ghaza wat binne die oorspronklike beloofde grondgebied van Israel geleë is. Sedert daardie tyd het Israel die nodige infrastruktuur geskep om die gebied vanaf Israel met water, brandstof en ander lewensmiddele te bedien. Ongelukkig het hulle die geldelike hulp wat hulle ontvang het om hul eie regering op te bou gebruik om Hamas te ondersteun wat die plek met tonnels en ondergrondse bunkers (onder huise en binne woongebiede) in te rig. Hierdie bunkers kon dan deur die terroriste gebruik word om skuiling teen Israel te bied sodra hulle reg is om die land Israel uit te wis terwyl die sagte teikens as hul verdedigingslinie teen aanvalle sou dien.

Almal het hul eie opinie wat hier nie bevraagteken word nie, veral aangesien die internet die hele geskiedenis hiervan aan enige person wat net wil soek kan bied maar deur mense soos Jordanië se koningin Rania aangehaal word om eerder haar leuenstories oor die Palistyne wie se land deur die imperialistiese Israel bedreig word die wêreld ingestuur en as sodanig aanvaar word.

Hierdie stories veronskuldig Hamas van alle wreedaardighede soos die marteling en onthoofding van kinders en die verkragting en moord op vrouens tydens die onlangse aanval wat Hamas vanuit Gaza op die slapende Israili’s uitgevoer het. Meer hieroor by www.facebook.com/kwevoel.

Nou is ons nog nader aan die Rooisee en die Seuzkanaal en dit bring ons weereens terug na die Kaap van Goeie Hoop en die onstuimige see.

Weens die aanvalle vanuit Yemen wat skuiling aan die Palestyngesinde taakmagte, die Hauthi Militantes verleen en wat vanuit Yemen hul gruwelaanvalle met Iranse wapentuig op vragskepe in die Rooisee oppad na die Seuzkanaal doen, het baie rederye besluit om maar weereens die langer roete in die omstuimige see om die Kaap van Goeie Hoop aan te durf om hul verpligtings teenoor hul kliënte in Europa na te kom.

Aangesien dit die roete met etlike duisende kilometers verleng en langer gaan duur, sal hul dalk noodgedwonge by die Suid-Afrikaanse hawens moet aandoen vir brandstof, verversings soos vars groente en McDonalds Burgers en chips.

Daar moet net in gedagte gehou word dat die Suid-Afrikaanse regering Hamas ten volle ondersteun in hul stryd om die Israeli’s (en die Jode) van die aardbodem te verwyder. Ongelukkig vergeet hulle dat die Israeli bevolking nie net uit wit Jode bestaan nie maar dat dit net soos Suid-Afrika ‘n veelvolkige nasie is met afstammelinge, hoofsaaklik van die oer Kananiete en die Jode wat telkens agtergebly het as die res van die bevolking weereens in ballingskap ontvoer word, wat uiteindelik meer as sewentig present van die burgers in die land uitmaak. Baie min Arabiese oorsprong kon in bloedtoetse wat tydens navorsingstudies oor die bevolkingsamestelling gedoen is gevind word.

Daar moet ook onthou word dat as gevolg van die verskeie bannelingskappe van die Jode uit Palestina, het die geloof in Israel van Joods oorgegaan na Christenskap tydens die Romeinse heerskappy en die opvolgende bloedige Kruistogte en daarna na Islam. Dit beteken dat die Arabiere of Islam nooit enige seggenskap oor die land Israel kan opeis nie – so ook nie Palestina wat nog nooit ʼn land was nie maar wat na ʼn streek, hoofsaaklik die oorspronklike Kanaan van die Kananiete wat deur die Jode verslaan is, uitmaak.

Die Suid-Afrikaanse demokraties verkose regering wat terug hunker na die tyd 2000 jaar gelede, naamlik die tydstip waarop Jan van Riebeeck aan die Kaap voet aan wal gesit het en al die hoofstede soos Kaapstad, Bloemfontein, Pretoria en Johannesburg vir hulself opgeëis het. 

Op daardie stadium het Durban toe reeds aan Groot Brittanje behoort, so ook die Cullinan diamant wat hulle van die inheemse swart nasies gesteel het. Op daardie stadium het dié nasies mekaar nog heen en weer in sentraal Afrika rondgejaag op spoorweë wat ook van hulle gesteel is. Dit is die hoofrede dat dié nasies nou weer spoorstaaf vir spoorstaaf opeis nadat hulle reeds al die sinkplate en vensterrame van die stasiegeboue verwyder het.

Daar is dus ʼn goeie kans dat die Suid-Afrikaanse regering nie so ruimhartig die skepe in hul hawens gaan toelaat soos die ontvangs wat die Russiese Lady J geniet het nie.

Die feit dat miljarde rande deur hierdie stap in die Suid-Afrikaanse ekonomie gepomp kan word, word nie in ag geneem nie – ʼn Beginselsaak bly ʼn beginselsaak, al ly die ekonomie daaronder.

So verskuif die hele konflik dalk eersdaags, met al die ondersteuning van student ens vir die land Palestina, na die Kaap van Goeie Hoop.

Bronne:
*Verwys die Bybel (êrens in Genesis)
**Asterix (verskeie uitgawes)
***Fidler on the roof, Barbara Streisand, Simon & Garfunkel, ens
**** Sikorski helikopters, ens
*****Amerikaanse snydokters wat die verminkende skending van besnyding by die Amerikaner mans wou bevorder, met die hedendaagse verskoning dat dit die verspreiding van Aids beperk – die ergste is dat geen manlike kind ooit enige seggenskap hieroor gehad het nie. Dit was dalk in ooreenstemming van die Amerikaanse Farmaseutiese bedryf wat die gebruik van lubrikante tydens mastrubasie****** wou bevorder.
******Spoeg werk nie!
*******Aanbidding van die Songod Ra is reeds gestaak nadat die Arabiese nasies die land eeue daarna oorgeneem en bevolk het.

Verdere bronne: Die totale internet – gaan soek dit net en lees vir jouself. WhatsApp en jou vriende is dalk nie sulke betroubare bronne nie.

Pieter Coetzee – Redakteur Kwêvoël (sedert 1983)