Kontreinuus – Een van die Bosveld se oudste boorlinge oorlede

Een van Thabazimbi distrik se oudste boorlinge, ds Zagrys Grobler  is Sondagoggend 24 Desember by sy huis in die ouderdom van 96 jr. oorlede.

Ds Zagrys is op 31 Mrt. 1921 op Hoopdal gebore en het op die plaas Kwaggasvlakte opgegroei, naby Thabazimbi, waar hy ook sy kinderjare deurgebring het. Hy was die oudste van agt kinders, van seker een van die kleurvolste pioniers van die Thabazimbi Bosveld, oom Jurg en tannie Felie Grobler.

Oom Jurg is gedurende 1918 met tant Felie getroud.  Oom Jurg se ouers het op Groothoek op die punt van die Kransberg geboer. Gedurende die Anglo-Boere-Oorlog is oom Jurg as agtjarige seun saam met sy broer Botswana toe gestuur om hulle beeste na Sir Seretsi Kgama toe te neem om daar te bly tot na die oorlog. Na die oorlog het hulle die beeste weer gaan haal en vir Sir Seretsi Kgama al die aanwas van die beeste gegee vir sy hulp.

Ds Zagrys het by die skooltjie wat op hulle plaas Kwaggasvlakte gebou was, om al die kindertjies van die omgewing te laat skoolgaan, sy eerste skoolopleiding gehad. Daar is ‘n onderwyser gehuur om die kindertjies van die omgewing te kom leer. Toe hulle groter word, het hulle met die donkiekar Vliegepoort toe gery, waar hulle toe skool gegaan het.

Na Laerskool, het hy vir sy hoërskoolopleiding, Rustenburg toe gegaan. Daarna is hy Pochefstroom Universiteit toe vir sy teologiese studies en sy verdere opleiding as predikant aan die Gereformeerde Kweekskool.

Sy eerste gemeente was op Parys, die mooi dorpie aan die Vaalrivier. Hierna het hy ‘n groot avontuur aangepak deur die beroep as predikant op El Doret in Kenia te aanvaar. Na twee jaar se bediening daar, het hy die beroep na Sannieshof se Gereformeerde Kerk in Wes- Transvaal aangeneem.

Ds Zagrys en Tannie Ellen is op 23 Desember 1945 getroud en uit die huwelik is twee seuns en twee dogters gebore. Een van die egpaar se seuns is op 12 jarige ouderdom oorlede nadat hy tydens dié kinderspeletjie, kennetjie, noodlottig teen die slaap getref is, omdat hy ‘n bloeier was. Die ander seun Jurie, is drie jaar gelede oorlede. Sy oudste dogter Corlea, is  ‘n  uitmuntende orrelis  en het ook tydens ds Zagrys se verblyf in Thabazimbi, ‘n paar keer die begeleiding in die Thabazimbi Gereformeerde Kerk waargeneem. Sy en haar man, Stefaans woon tans naby Brits. Sy jongste dogter, Gerda is ook ‘n baie goeie orrelis en speel ook orrel in hulle kerk. Sy en haar man, Louw Theunissen,  woon naby Bronkhorstpruit.

Ds Zagrys was predikant in Sannieshof totdat hy gedurende die tagtigerjare geëmeriteer het. Hy en sy eggenote het hulle in Pretoria gevestig maar na ‘n paar jaar  besluit hulle om op die familieplaas Kwaggasvlakte,  huis te kom bou. Sy hart was altyd in die Bosveld. Gedurende die tyd het hy gereeld as aflospredikant in Thabazimbi en in die Gereformeerde Kerke in die omgewing gepreek.

Tannie Ellen is in 1987 oorlede en na haar afsterwe het ds Zagrys hoofsaaklik na sy bejaarde moeder, tannie Felie, met baie liefde en warmte omgesien.

Gedurende 1992 het hy in die huwelik getree met sy tweede vrou, tannie Elsie (hooffoto). Ds Zagrys kon nie stilsit nie en het weer voltyds as predikant by die Gereformeerde Kerk Matlabas sy roeping uitgeleef totdat hy finaal in 2001 afgetree het.

As gevolg van sy hoë ouderdom en toe dit vir tannie Elsie baie  moeilik geraak het om hom alleen te versorg, het hulle na Sunrise Hill in Elarduspark in Pretoria verhuis, waar hulle ‘n voltydse persoon gekry het om hom te help versorg. Hierdie persoon is Maurice, wat deel van hulle familie geword het en vir ds Zagrys gehelp het met die grootste deernis. Die familie het ook die hoogste waardering vir tannie Elsie se onbaatsugtige diens en liefde aan hom.

Ds Zagrys sal by sy oorlede eggenote, tannie Ellen, op Thabazimbi begrawe word.

Die Begrafnis vind Donderdag 4 Januarie 2018, om 11 uur, vanuit die Gereformeerde Kerk, Thabazimbi plaas.

Ds Zagrys word oorleef deur sy eggenote tannie Elsie, twee dogters, sewe kleinkinders en twee agterkleinkinders.