Thabazimbi munisipaliteit versoek ingryping deur die Tesourie / Thabazimbi council asked Treasury for financial intervention

THABAZIMBI – Media24 berig dat die nuut verkose speaker van die Munisipale raad, dr Bertie Joubert, aangedui het dat die raad reeds verlede week ‘n skrywe aan die Tesourie en die Departement van Koöperatiewe Sake gerig het met ‘n versoek vir finansiële ingrype in die finansies van die Thabazimbi Munisipaliteit.

“Hierdie is die volgende stap nadat die provinsiale regering die Thabazimbi Munisipaliteit onder administrasie geplaas het, ‘n stap wat ongelukkig nie geslaagd was nie,” het Joubert gesê en toegevoeg dat die nuwe raad onwettige en ongemagtigde uitgawes van meer as R200 miljoen gedurende die vorige finansiële jaar bloot gelê het. Hy sê dit kan dalk maar net die piek van die ysberg wees. Hy het ook die hoop uitgespreek dat die Tesourie sal toegee tot die raad se versoek vir ‘n forensiese ondersoek na die vorige raad se geldsake.

Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit is nou afhanklik van donasies van goeie Samaritane om hulle intussen by te staan met lessenaars en rekenaars om te help om die munisipaliteit weer operasioneel te kry na die vorige ANC beheerde raad se korrupte bestuur deurdat lasbriewe van die hof vir betaling van krediteure eenvoudig geïgnoreer is. Dit het tot die totale finansiële ineenstorting van die Thabazimbi Munisipaliteit gelei, sodanig dat die ANC nie daarin geslaag het om ‘n besliste meerderheid in die afgelope Munisipale verkiesing te behaal nie.

Sedert die oorname van die munisipaliteit deur die koalisie ooreenkoms tussen die DA, EFF en TRA (Thabazimbi Residents Association) is die ANC se meerderheidstem in die raad hom ontneem. ‘n Week nadat die raadslede reeds in hul nuwe posisies ingehuldig moes word, het ANC raad eers die munisipale vergadering belê om uitvoering hieraan te gee. Teen hierdie tyd het die nuwe raad in ‘n geplunderde gebou, waarvan al die kantoormeubels en rekenaars reeds deur die Balju op grond van die verskeie hofbevele op beslag gelê is, ingestap.

Al die lêers is op ‘n deurmekaar hoop in die hoek van een kantoor gegooi. Personeel moes maar die gemors uitsorteer deur elke lêer deur te gaan en bymekaar te hou tot tyd en wyl nuwe liasseer kabinette verkry kan word.

Kwêvoël het verlede week berig dat die huidige raad van voorneme is om aksie teen twee senior amptenare in die Thabazimbi Munisipaliteit te neem. “Daar is ooreenkomste aangegaan en aankope gedoen wat nie volgens die riglyne soos bepaal in die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur uitgevoer is nie, wat aanleiding gegee het tot hierdie onwettige aksies.”

Media24 berig ook dat die Limpopo koöperatiewe regering se woordvoerder, Kathu Razwiedani, op navraag genoem het dat hulle tevrede was met dit wat die administrateur by die Thabazimbi Munisipaliteit vermag het, sonder om te noem wat die regstellende aksie is wat die Departement gaan neem vir die huidige situasie in Thabazimbi nie. Razwiedani het ook genoem dat Thabazimbi dieselfde ondersteuning as al die ander munisipaliteite ontvang het.

Thabazimbi council asked Treasury for financial intervention

Thabazimbi – According to Media 24, the newly appointed speaker of the Thabazimbi Municipality, Dr Bertie Joubert, reported that the council had written to Treasury and the department of cooperative governance, seeking financial intervention.

“This is the next step after the provincial government placed the municipality under administration, but all this failed,” he said, adding that the new council had uncovered unlawful and irregular expenses from the last financial year amounting to more than R200 million. Joubert said this could be the tip of the iceberg and council was hoping Treasury would accede to its request for a forensic audit.

Thabazimbi Local Municipality in Limpopo now rely on donations from Good Samaritans for office furniture and computers to help it become operational due to the previous ANC controlled council’s fraudulent management and non adherence to court orders to pay their creditors, which resulted in the total financial collapse of the Thabazimbi Municipality. The ANC failed to obtain a majority ruling during the past Municipal elections.

Since the new coalition council consisting of the DA, EFF and TRA outvoted the ANC, the municipality has been relying on one computer shared by various departments. After a week of the ANC controlled council refusing to arrange a council meeting to empower the newly appointed councillors, the new council only found bare offices stripped of all office furniture and computors since the sheriff of the court seized all these items in accordance with court orders issued. However, there is hope, after some businesses and individuals promised to donate furniture and computers.

Files were dumped on a heap in one of the offices and staff had to sort out this mess, file by file, in order to restore some order for when they can obtain filing cabinets.

Last week Kwêvoël reported that the council is considering action against two of the Municipal senior employees. “There are some agreements and purchases that were not done in accordance with the Municipal Finance Management Act processes, hence the unlawful and irregular expenditures.”

Media24 also reported that the Limpopo cooperative governance spokesperson Kathu Razwiedani mentioned, when asked, that the ANC was happy with the work done by the administrator and its intervention in Thabazimbi so far, without saying what the department was doing to remedy the situation in Thabazimbi. Razwiedani concluded with: “We are supporting the municipality, just as we have done with others.”