Thabang gee hoop

Gardening
By Smash Block het almal ingespring om ‘n groentetuin te help maak.

Suksesse by Thabang is die verkryging van ‘n ID of geboortesertifikaat vir ‘n kind, ‘n goeie huis vir ‘n vakansie-kuier, mieliemeel, skoolboeke en -klere vir die maand en medikasie vir ‘n chroniese siekte. Om “cool” te wees kom tweede.

Thabang is die enigste “child and youth care centre” in die suidwestelike Waterberg en het in 2004/5 ontstaan om meestal die kinders van mynwerkers te ondersteun wat in slegte toestande lewe.

Hierdie toestande het ontwikkel omdat daar dienstetekorte in informele nedersettings is, VIGS en ander siektes heers, en ouers siek, dood of weg is omdat hulle teruggekeer het na hul tuisgebiede.

Stigter Egon Mauss het vir Cecil en Tessa White aangestel om die wiel aan die rol te kry en 11 jaar later is almal nog deel van Thabang.

Daar is tans 32 kinders in die twee Thabang-huise (een vir dogters en een vir seuns). In Smash Block word ‘n Drop-in-Centre deur Glory Vilakazi bestuur en altesaam 99 kinders trek voordeel uit Thabang se teenwoordigheid daar.

By die huise kry kinders tussen die ouderdomme van 4 en 18 jaar goeie versorging, van ‘n bed, kos en skool, tot berading, blootstelling en liefde. Baie inwoners is bekend met Thabang se marimba-orkes wat al so ver as Johannesburg opgetree het.

Thabang het ook ‘n “Independent Living Programme” begin waar kinders wat die huis verlaat hulp kry om werksgerigte vaardighede aan te leer, om werksaansoeke te doen, om begrotings op te stel en om bestuurderlisensies te verwerf.

In Smash Block word ondersteuning gegee ten opsigte van kos, skoolwerk en ander ontspanningsaktiwiteite en vaardigheidsontwikkeling. Onlangs het almal ingespring om ‘n groentetuin aan die groei te kry.

Groot planne is tans in die pyplyn vir Thabang. Danksy ‘n reuse-bydrae van die Lefa la Rhona-Trust (‘n Anglo American-gemeenskapstrust) gaan die persele gekonsolideer word by die huidige Youth Centre op die Brits-pad. Die bestuur verwag dat dit besparing ten opsigte van die daaglikse uitgawes sal meebring.

Die verkryging van fondse is altyd die grootste struikelblok vir nie-regeringsorganisasies. Een derde van die onkostes van die huise word deur die staat gesubsidieer – ‘n bedrag wat vir 9 jaar dieselfde gebly het. Danksy skenkers wat, onder andere, dienste verniet lewer, kos, voorraad en voertuie gee, kleiner maandelikse bydraes maak en wat personeelposte subsidieer kon Thabang nog elke maand die deure oophou.

ALLE bydraes word egter verwelkom. Die bankbesonderhede is FNB, Thabang Children’s Project, no: 625 996 02052. Vir enige verdere navrae kan Tessa White (Algemene Bestuurder) op 083 296 6940 geskakel word, die webwerf www.thabang.org , facebook (www.facebook.com/thabangchildrensproject) of twitter www.twitter.com/thabangchildren besoek word.