Inperking-Maatreëls: Ongeldig en ongrondwetlik sê Hoë Hof

Die Hoë Hof het bepaal dat die regering se inperking-maatreëls onwettig is maar sal vir die volgende 14 dae geldig wees. Dit beteken dat die Vlak-3 inperking-regulasies steeds van toepassing sal wees.

Beperkings op die verkoop van tabakprodukte word nie hierdeur geaffekteer nie aangesien dit afhangend van aparte hofgedinge is.

Die minister van koöperatiewe regering en tradisionele sake, Nkosazana Dlamini-Zuma, voormalige vrou van die voormalige president Zuma, moet in samewerking met die betrokke ministers, die regulasies, met inagneming van die beperkings van elke regulasie op die Menseregtewet, oorweeg, regstel en herpubliseer

Volgens DA-LP, Glynnis Breytenbach sou. indien Ramaphosa ’n noodtoestand afgekondig het, dit hom vir slegs 21 dae totale mag gegee het, tensy ’n verlenging deur die Nasionale Vergadering met ’n meerderheid van 60% van die stemme dit aan hom toegestaan het.

Read more