Munisipale kantoor-sluitings gedurende die fees-reses 2018-2019

Die Thabazimbi Munisipaliteit het kennis gegee dat die munisipale kantore vanaf 12:00 op Vrydag 21 Desember vir die fees-reses gesluit sal wees tot Dinsdag 1 Januarie 2019 en open weer om 07:30 op Woensdag 2 Januarie 2019.

Die rede word aangegee as dat die meerderheid van werknemers hul verpligte vakansieverlof neem gedurende die tyd van die jaar dat die werklading die laagste is.

Noodsaaklike dienste sal soos normaalweg voortgaan. Dit sluit in vullisverwydering. (met geen waarborg dat vullis gedurende vakansiedae verwyder sal word nie soos met die vakansiedag 17 Desember toe geen vullis verwyder is nie – berg asb die vullis op jou erf indien nie verwyder nie – RED)

Die volgende dienste sal normaalweg voortgaan en Noodnommers kan gedurende hierdie tydperk geskakel word indien enige probleme met dienste ondervind word.

Water 0837032805
Elektrisiteit 083 703 2804
Verkeer 083 687 1883
Brandweer 082 551 4204
Krisis Beheer 082 079 9335
Begraafplaas 064 090 1678 / 076 499 5628

Satelliet-kantore
Rooiberg 082 658 3593
Northam 082 658 4607
Leeupoort 082 658 2477

Elektrisiteit aankope en rekenings betalings kan op die volgende dae, wanneer die betalings-kantoor vanaf 08:00 tot 12:00 oop sal wees, gedoen word.
22, 27, 28, 29 & 31 Des 08:00 – 12:00

Rekenings is ook betaalbaar by Absa Rek No 158 000 0009 of die Poskantoor.
Sorg dat u volle besonderhede aangaande rekening beskikbaar het.