Nuwe Burgemeester vir Thabazimbi ingesweer

Die Thabazimbi Munisipaliteit het bekend gemaak dat Thabazimbi se nuwe Burgemeester, raadslid John M Fisher, Vrydag 7 Desember 2018 tydens ’n spesiale raadsvergadering ingesweer is, kort nadat hy as raadslid tot die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit aangewys is.

Dit volg nadat die vorige Burgemeester, raadslid Midah Moselane van haar pos onthef is nadat die Konstitusionele hof op 21 November 2018 beslis het dat die vorige hofuitspraak teen twee lede van die Thabazimbi Residents Association (TRA) wat as raadslede op die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit gedien het, naamlik raadslede Midah Moselane en Mpho Moloko, wel geldig is.

Hierdie uitspraak kom na ’n uitgerekte hofsaak tussen die twee raadslede en TRA wat spruit uit klaarblyklike onenigheid tussen die twee TRA-raadslede en die party waar die uiteindelike hofbevel deur regter J Muller op 25 Mei 2018 gelas het dat die twee individue onthef word as raadslede van die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit.

Appel is aangeteken waarna die saak na die Hoër Appelhof sowel as na die Konstitusionele Hof verwys is.

Geen vakatures kon verklaar word tot tyd en wyl die Konstitusionele hof uitspraak gelewer het nie.

Na die ontvangs van die Konstitusionele Hof se uitspraak, het die munisipale bestuurder, TG Ramagaga, die vakatures vakant verklaar soos deur beslis is deur regter J Muller.

Die Onafhanklike Verkiesings Kommissie het reageer met die name van JM Fisher en CS Sikwane om as proporsionele verteenwoordigers van die TRA die twee raadslede te vervang.

Fisher sowel as Sikwane is onbestrede aangestel in die posisies wat deur die vorige twee lede van die TRA gevul is. Alle ander poste bly onveranderd.

Tydens dieselfde raadsvergadering is mnr MJ Matolong as die nuwe Hoof Finansiële Beampte aangewys.

Die Speaker van die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit, dr Bertie Joubert het almal namens die raad verwelkom en hulle alle sukses met hulle nuwe posisies toegewens.

7 Des Inhuldiging nuwe raadslede Kombo
Die nuwe Burgemeester van Thabazimbi, raadslid John M Fisher en die nuwe raadslid me. CS Sikwane word ingesweer tot die raad van die Thabazimbi Plaaslike Munsipaliteit tydens ’n spesiale raadsvergadering wat Vrydag 7 Desember gehou is. Foto’s: Facebook