Mining Forum wys die werklike rede van onteiening sonder vergoeding

Die Mining Forum of South Africa (MFSA) sê in ’n mediaverklaring dat hulle die voorgestelde beleid van Onteiening sonder Vergoeding, wat volgens hulle sal toelaat dat die land eweredig verdeel word, beslis ondersteun.

Die Forum sê ook in die verklaring dat hy die soewereiniteit van alle mense wat in Suid-Afrika woon in ag neem en dat hierdie soewereiniteit die reg is van alle werkende mense om effektiewe toegang, gebruik van en die voordele van grond ten opsigte van okkupasie en die gebruik van hulpbronne aan te wend.

In dieselfde asem noem hulle dat hulle voorstel dat die staat as eienaar van die alle grond in Suid-Afrika, beheer moet oorneem ten behoewe van al die land se inwoners. Die staat moet die grond uitverhuur aan diegene wat daarvan gebruik wil maak.

Die MFSA sê dat mynwese onder druk verkeer omdat swart mense nie toegang tot grond het nie. Hulle sê verder dat swart entrepreneurs wat mynregte bekom het, steeds miljoene moet betaal om die eiendom waarop die minerale regte is gekoop moet word, iets wat hulle nie kan bekostig nie aangesien hulle nie noodwendig toegang tot hierdie tipe van kapitaal het nie.

Die MFSA wys ook daarop dat baie van die minerale op plase aangetref word waarvan wit boere die eienaars is. Volgens die MFSA kan hierdie struikelblok slegs oorkom word deur die onteiening van eiendom sonder vergoeding.

Volgens hulle is daar talle swart entrepreneurs in die mynbou industrie regoor die land wat net wag dat Artikel 25 van die Grondwet, wat die regte van grondeienaars beskerm, gewysig word.

16 Aug Desert mining 3Volgens die MFSA sal die verkryging van hierdie grond meer werk skep in die mynbou industrie en meer swart deelname verseker kragtens eienaarskap en beheer.

Ten laaste het hulle ’n beroep op alle lede van die parlement gedoen om ten gunste van die mosie, wat deur die EFF ingedien is en deur die ANC ondersteun word, te stem.

Daar is ’n paar sake wat nie lekker klink nie soos die feit dat grondeienaars lank nie meer oor eienaarskap van die mineraleregte op hulle plase nie. Hoe het dit dan gebeur dat dar nou talle swart entrepreneurs is wat hieroor beskik maar duidelik nie oor die fondse beskik om dit te ontwikkel en beslis nie oor die vaardigheid om dit te doen nie.

Weereens is dit ’n geslote groepie swart mense wat bevoordeel gaan word en by die klomp vet katte se kattermajaaiery-koor gaan aansluit.

Is dit ten goede van die breë, werklose swart gemeenskap wat reeds verarm is deur die swart politici se strewe om hulself deur mynbou te verryk, die meeste hiervan is EFF ondersteuners wat deur die ANC gebruik word om stemme vir volgende jaar se verkiesing te wen.

Hoekom is daar ook geen melding van hoe die oppervlak grond aangewend om hierdie honger massa te voed nie.

Die hele mosie is beslis ’n foefie om skielike rykdom te bekom ten koste van grondeienaars, terwyl hulle vere voel vir die skakel in die voedselketting wat verlore gaan.

Kommentaar deur Pieter Coetzee – Redakteur: Kwêvoël