Planned Water Interruptions /Beplane Watertoevoer Onderbrekings

Beplande wateronderbreking

Die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit het besluit om voorkomende onderhoud op die hoof watertoevoerpyp op ’n weeklikse basis te doen.
Dit beteken dat die totale watertoevoer tot die dorp vir een dag per week vanaf 07:00 tot 19:00 afgesny sal word.
Dit word gedoen om die watertoevoer te verbeter en onvoorsiene watertoevoer onderbrekings te voorkom.
Neem hiermee kennis dat die watertoevoer op Woensdag 6 Junie gedurende die bogenoemde tyd onderbreek sal word.
Die geaffekteerde gebiede is Thabazimbi dorp, Regorogile – alle uitbreidings, Industriële gebied, Ipelegeng, Lephalale Junction. SASSA en Hospitaal gebied, Thaba Mall en omliggende gebiede.

Die munisipaliteit maak verskoning vir enige ongerief gedurende die genoemde tydperk.

Planned water interruption

The Thabazimbi Local Municipality is embarking on preventative maintenance on the main supply pipe line on a weekly basis.
The maintenance requires total shutdown of the water supply once a week from 07:00 till 19:00.
The exercise is done to improve water supply and reduce unforeseen water interruptions.
You are therefore informed that water supply will be interrupted on Wednesday 6 June 2018 during the abovementioned times.
The affected areas are Thabazimbi town, Regorogile – all extentions, Industrial area, Ipelegeng, Lephalale Junction. SASSA and Hospital area, Thaba Mall and surrounding areas.

TLM apologise for the inconvenience caused during the exercise.