DA oor Eiendomsreg – 21 Mei – Thaba Park

Artikel 25 van die Grondwet van Suid-Afrika bepaal dat “(1) Niemand mag van eiendom ontneem word nie behalwe ingevolge ’n algemeen geldende regsvoorskrif en geen regsvoorskrif mag arbitrêre ontneming van eiendom veroorloof nie.”

Kom luister wat die DA te sê het oor die petisie/versoekskrif teen die verandering van die Grondwet.

Advertensie DA Vergadering 21 Mei Vergadering Thaba Park