Waardasierol op eiendomme nou beskikbaar

Die waardasierol gaan uiteindelik riglyne bied waarvolgens munisipale waardasies op eiendom regoor die hele land gedoen word en dit is noodsaaklik dat alle eienaars van eiendom dit voor die eiende van die maand moet besigtig.

Waardeerders is landwyd aangestel en moes die rol oor ‘n bestek van ses weke in terme van die Seksie 49 Kennisgewing opgestel word.

Die groot doel van hierdie waardasies is om die bestaande munisipale waardasies in lyn te bring met markwaarde en daardeur ‘n meer realistiese munisipale belastingskaal daar te kan stel.

10 April Waardasierol Thabazimbi Sakekamer A5 Mrt 2018-1