Van Riebeeckdag ook Zuma se dag in die hof

Hierdie kommentaar is twee jaar gelede geskryf en Zuma ontwyk steeds die hof.
Vanjaar op 6 April 2020 vier Suid-Afrika 368 jaar sedert Jan van Riebeeck met die drie skepe in Tafelbaai vasgemeer het om ‘n verversingspos tot stand te bring vir skepe wat  met hulle waardevolle vragte van speserye uit die ooste die seeroete na Europa om die suidpunt van Afrika verder aangepak het.

Hy het nie voorsien dat ‘n nuwe nasie met sy eie kultuur en taal hieruit sou voortspruit nie. Hierdie nasie sou telkens teen die grond gewerp word maar het elke keer daarin geslaag om weer op te staan en voort te bou. Vandag staan hierdie nasie voor ‘n ander deur.
Suid-Afrika het gegroei om al die mense in die land saam te bind teen ‘n nuwe bedreiging van die koronavirus wat wêreldwyd geen onderskeid tref tussen al sy inwoners nie.
Om hierdie aanslag te oorleef sal dit almal se toegewydheid verg. – RED 6 April 2020

Dit is eintlik ironies en tog komieklik dat voormalige president Jacob Zuma se eerste dag in die hof juis op dieselfde dag geval het as die dag wat voorheen gedenk was as die dag waarop Jan van Riebeeck sy seiljag in Kaapstad se hawe vasgemeer en sy voet aanland gesit het.

Almal weet dat die voormalige president nie baie goed met getalle was nie en mens kan hom dus nie blameer dat hy gesê het dat all die moeilikheid het begin toe Van Riebeeck 2000 jaar gelede op 6 April 1652 aan die Kaap geland het en die vrede in Suid-Afrika, waar al die swart mense op daardie stadium in totale harmonie met mekaar geleef het, kom versteur het.

Van geskiedenis weet hy beslis nog minder, veral ten opsigte van die feit dat die Zulu-stans van stamme op daardie stadium skaars die Zambezirivier oorgesteek het in hul moordadige aftog vanaf hul tuisland in Sentraal-Wes-Afrika, na die Suidpunt van die kontinent van Afrika.

Aangesien die beeld aan die oningeligte swart massas voorgehou word dat die wit mense die land met al sy stede, hawens, lughawens, spoor- en paaienetwerke asook al die goed ontwikkelde plase by die swart mense gesteel het kan mens nie anders, sonder om te lieg, aanvaar dat Van Riebeeck wel sy seiljag by die Albert en Victoria Waterfront vasgemeer het.

Dit maak ook dan sin dat die drooglegging van die Kaapse hawe en al die geboue daar, insluitend die Kasteel en wolkekrabbers, onder die oudste gebou in die wêreld tel, spesifiek 2000 jaar oud want alles was mos 2000 jaar gelede deur die plaaslike swart mense opgebou en is deur die wit mense gesteel. Die mees angswekkende hiervan is dat Van Riebeeck en sy mense onmiddellik ingespring het en slawe van die swartmense gemaak het.

Een feit hier is beslis die waarheid, naamlik dat Van Riebeeck nie met ’n luukse boot nie, maar met ’n beknopte seilboot in die Kaap aangekom het en dat dit in die Baai onderkant Tafelberg vasgemeer het.

Daar is rede vir geskiedskrywing en tussen al die geskiedenisskrywers se geskrifte duik die waarheid uiteindelik op. Geen geskiedenis kan uitgevee word nie. Net so min as wat apartheid weggevee kan word, kan die moordadige uitdelging van splinterstamme deur die Zulu-nasie gedurende hulle bestaan in Sentraal-Afrika en op pad na Suider-Afrika geïgnoreer word.

’n Basis is gelê om die plaasmoorde en onteiening van eiendom te regverdig. Dit klink soos ’n makaber Aprilgek grappie. Ongelukkig is dit die waarheid.

Afrika sal nie rus totdat hulle al die nie-Afrikane uit “hulle” kontinent verdryf het nie.

Die vraag bly of hulle hul totaal van die nuwe tegnologie en die gemak van elektrisiteit, selfone, TV, motorvoertuie en alles wat deur nie-swart Afrikane daargestel is, sal kan afsny.

Beide hierdie strewes sal hulle nooit kan verwesenlik nie aangesien die wit nasie aan die Suidpunt van Afrika ook Afrikane is. Afrikane wat hulle voorgeslagte, wie se volkspanting op 6 April 1652 aan die Suidpunt van Afrika plaasgevind het en wat net deur die Koi en San nasies beleef is, baie verder terug kan volg as wat enige swart Afrikaan dit kan doen.

Kommentaar deur Pieter Coetzee – Redakteur: Kwêvoël