Nuwe Fokus vir Kleinsake Besigheidskamer Organisasie

Die AHI besigheidskamer organisasie het oor die afgelope jaar stappe geneem om homself te vernuwe ten einde sy relevansie en diversiteit te verseker en, om “die Groot Stem vir Kleinsake” te wees.

Tydens ‘n spesiale algemene vergadering wat op Vrydag 22 September gehou is, het AHI lede gestem vir die aanvaarding van ‘n nuwe Memorandum van Inkorporering asook ‘n nuwe naam, SBI.

“Ons sal met trots daarop terugkyk indien SBI met verloop van tyd vereenselwig word met geloofwaardige navorsing en openbare standpunte aangaande alle aangeleenthede wat vir Kleinsake van belang is. Buiten ‘n paar honderd groot maatskappye en staatsondersteunde ondernemings val meer as 95% van alle besighede in die kategorie van kleinsake,” sê President Bernard Swanepoel.

As ‘n lid van Business Unity South Africa (BUSA) bring SBI meer as ‘n honderd sakekamers byeen wat sommige van die nagenoeg twee miljoen Klein tot Medium besighede (KMOs) verteenwoordig. Kleinsake se bydrae tot die land se BBP beloop ten minste 40%. As die voorste werkskepper in enige samelewing het Suid-Afrika se 9 miljoen werkloses ‘n dinamiese kleinsake sektor met goeie vooruitsigte vir groei en ‘n omgewing wat KMOs se sukses sal help bevorder, broodnodig.

Uitvoerende Hoof, dr Ernest Messina het verklaar: “SBI sal daarop fokus om die beste belange van alle KMOs in Suid Afrika te bevorder. Ons sal met alle rolspelers saamwerk om te help verseker KMOs bly in besigheid, groei, en skep werk.”

SBI het vanjaar alreeds ‘n reeks van suksesvolle KMO Indabas in Johannesburg, Kaapstad en Durban gehou. Twee verdere Indabas gaan gehou word in onderskeidelik Bloemfontein en Johannesburg op 11 Oktober and 2 November.

Regeringsleiers, die media, politieke en ekonomiese analiste, korporatiewe Suid-Afrika en inspirerende entrepreneurs het deelgeneem. In hierdie dinamiese debatte is verdere gesprekspunte gegenereer en die uitdagings wat deur SBI daargestel is, is ondersteun, naamlik:
Dat beleidsmakers “klein, eerste moet dink” alvorens wette en nuwe regulasies ingestel word.
Dat die regering en korporatiewe maatskappye KMOs betyds moet betaal vir werk wat bevredigend gelewer is.
Dat elkeen twee moet skep” – ons uitdaging aan SBI lede om twee nuwe werke te skep.

‘n Spesifieke frustrasie vir Swanepoel is die gebrek aan omvattende navorsing rakende dié sektor.

“Ofskoon ons voortgaan om vlakke van burokrasie in te stel wat veronderstel is om KMOs by te staan en te help weet ons glad nie eens hoeveel KMOs daar is nie, hoeveel werkers hulle in diens het nie, of hulle groei of verklein, watter sektore hulle oorheers en watter uitdagings hulle in die gesig staar nie. Ons hoop om voldoende fondse te bekom om ‘n basiese grondlynstudie in die Nuwe Jaar te kan onderneem,” het hy gesê.

SBI sal deur ‘n nuut saamgestelde direksie bestuur word wat sal bestaan uit kundiges wat almal ‘n passie vir kleinsake deel. Dit sal ‘n demografies verteenwoordigende direksie wees met bepaalde “portefeuljes” vir beter verantwoordbaarheid.

“SBI is daartoe verbind én entoesiasties om ‘n betekenisvolle rol te vervul in vennootskap met die regering, korporatiewe Suid Afrika asook met suster-organisasies ten einde ‘n bevorderlike omgewing vir KMOs te skep wat hulle in staat sal stel om te floreer, sê Messina.

“SBI sal daarna streef om tasbare resultate teweeg te bring wat ‘n sigbare verskil binne die sakelandskap sal bewerkstellig. Ons is dit verskuldig aan die huidige en toekomstige geslag as ons bydrae tot ‘n nuwe erfenis en nalatenskap vir KMOs. Soos ons land, behoort ons diverse erfenis die grondslag te wees vir ‘n toekoms waarbinne ons inklusiewe welvaart vir almal skep.”