Mosselbaai belê in sy jeug deur vaardigheid-opleiding

Van meet af moet riglyne neergelê word om te verseker dat ‘n opleidingsinstituut konkrete, meetbare en implementeerbare uitkomste kan lewer deur die skepping van werksgeleenthede. Dit sluit in die ontginning van entrepreneurs-moontlikhede om, veral vir die jeug, geleentheid te bied om met genoeg vaardighede hulle plek in die samelewing vol te staan.

“Dis egter nie net vir die dorp nie, maar vir die streek, die provinsie en, trouens, vir die res van Afrika ‘n bate wanneer die tegniese opleidingsfasiliteit vir beroepsopleiding eersdaags hier ‘n werklikheid word,” het professor Erwin Schwella van Universiteit Stellenbosch Woensdag aan ‘n uitgelese gehoor in die Mosselbaai munisipale raadsaal oorgedra.

“Mosselbaai presteer as een van die top vyf persent plaaslike owerhede in die land. Hierdie is die rede vir die daarstelling van opleidingsfasiliteite om toekomstige geleenthede vir die jong inwoners van die dorp te skep sonder enige politieke inmenging. Dit kan positiewe groei vir die dorp in terme van vaardighede beteken wat baie goed in Mosselbaai as toeriste bestemming aangewend kan word.”

Dit word in die vooruitsig gestel dat die opleidingsinstituut aanvanklik met ‘n klein prototipe sal afskop, waarna dit sal uitbrei om beroepsopleiding nie net aan ambag-vaardighede vir elektrisiëns, motorwerktuigkundiges of loodgieters te bied nie, maar ook aan fynproewer-bakkers of -kaasmakers.

Selfs opleiding vir die installeerders van sonkragpanele word in die vooruitsig gestel, met die uiteindelike doel dat entrepreneursvaardighede daaruit sal voortspruit.

“Mosselbaai is strategies sentraal geplaas vir die fasiliteit wat uiteindelik die BET-benadering sal volg – ‘n besigheidsmodel wat vennootskappe en beleggingsgeleenthede sal ontgin, ‘n opleiding-model wat curriculum-gedrewe voorsiening vir die moderne tegnologie sal maak en ‘n tegnologie-model wat sal berus op die virtuele platform om die grootste moontlike toegang te verseker.

Groot opgewondenheid bestaan oor die voorgenome sentrum, wat volgens professor Schwella, nie sonder die inkoop en ondersteuning van die plaaslike en provinsiale owerheid sal kan funksioneer nie.

Mosselbaai het hierdeur self die spreekwoordelike skouer aan die wiel gesit om te verseker dat kundigheid bevorder word deur die betrokkenheid gemeenskappe om te verseker dat die jeug vanuit die huis die voorreg na ‘n beter toekoms met hul aangeleerde vaardighede kan geniet, en daarby ‘n voorbeeld stel aan ander munisipaliteite om dieselfde te doen.

Bron: Mossel Bay Advertiser